Öğrencilerimizden Sosyal Bilgiler Dersinde Drama

2463

Ortaokul Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz, 18 – 19 Ağustos tarihlerinde Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Uluç Esen’den teorik ve pratik çerçevede aldıkları “Sosyal Bilgiler Dersinde Drama ve Senaryo Yazımı” eğitiminin ardından, 2015 – 2016 öğretim yılında drama tekniklerini kullanarak öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye başladı.

“Rol oynama tekniği” üzerine yapılan etkinliklerden ilki, 28 – 30 Eylül tarihleri arasında “Sosyal Bilgiler Öğreniyorum” ünitesinin ‘Çözüm Buluyoruz’ konusu kapsamında oldu. 6. sınıf öğrencilerimiz, gruplar halinde üzerinde çalışacakları hakları, kişileri, mekânları ve kavramları kura ile belirledi. Bu kuraya göre öğrencilerimiz, gündelik hayatta karşılaşılan bir soruna hak, sorumluluk ve özgürlük temelinde çözüm getirecekleri dramalar hazırlayıp arkadaşlarına sundular.

IMG_6371

İkinci etkinlik ise 26 – 28 Ekim tarihleri arasında “Ülkemizde Nüfus” ünitesinin ‘Göç, Sebepleri ve Sonuçları’ konusu üzerineydi. 7. sınıf öğrencilerimiz, gruplaşarak farklı göç türlerini seçti ve sonra yaşanan göçün neden ve sonuçlarını aktaran dramalar yaptılar.

Rol oynama etkinliği ile öğrencilerimiz, başkalarının kimliğine bürünerek onların nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını anlamaya çalıştı. Karşılaştıkları toplumsal olgu ve olayları farklı yönleriyle irdelediler.