Öğrencilerimiz Yazar Prof. Dr. Ata Özdemirci’yle Söyleşti

759

Her iki yerleşkemizden ilkokul 4.sınıf öğrencilerimiz, okudukları “Mustafa Kemal Atatürk” kitabının yazarı Prof. Dr. Ata Özdemirci’yle 3 ve 4 Kasım tarihlerinde bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Uygarlık Tarihi”, “Sosyal Girişimcilik”, “Bilim Felsefesi” ve “İşletme Yönetimi” dersleri veren Özdemirci Selânik yıllarından başlayarak Atatürk’ün hayat hikâyesini anlattı. Atatürk’ün hayatında eğitime verdiği öneme de değinerek, iyi ve köklü kurumlardan alınan eğitimin başarıya giden yoldaki etkisinden bahsetti.

Özdemirci, Atatürk’ün askerlik hayatı, Kurtuluş Savaşı süreciyle de ilgili değerli bilgiler de paylaştı. Atatürk’ün akla ve bilime dayanan bir hukuk devleti kurabilmek için verdiği mücadeleyi, kazanılan zaferleri ve yaşanılan önemli olaylardan söz etti.

Atatürk’ün entelektüel yanı hakkında da bilgiler veren Özdemirci; Atatürk’ün yazdığı kitaplar, bilime ve matematiğe olan katkısı, sanata ve dansa olan sevgisini fotoğraflarla anlatan Özdemirci, Atatürk’ün günlük hayattaki alışkanlıkları ve halkla iç içe yaşantısı hakkında da örnekler vererek, bu alanda çekilmiş fotoğrafları öğrencilerimizle paylaştı.

Söyleşi süreci sonunda öğrencilerimiz Atatürk’ün askeri dehası ve Kurtuluş Savaşı süreci, Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl kurduğu, devrimleri hakkında az bilinenlerle ilgili bilgi ve fikir sahibi oldular. Söyleşiye oldukça ilgi gösteren öğrencilerimiz, söyleşi sonunda Atatürk’ün hayatıyla ilgili merak ettiklerini ve Atatürk ile ilgili kitap yazma serüveni hakkındaki sorularını da sorma fırsatı buldular.