Öğrencilerimiz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliğine Katıldılar

584

Her iki yerleşkemizden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde yer alan problem çözme ve programlama teması çerçevesinde 7 – 11 Kasım tarihleri arasında Bilge Kunduz etkinliğine katıldı. Neden-sonuç ilişkisi kurdukları, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kullandıkları soruları çözmeye çalıştılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenlerin yürüttüğü Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları artırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yeteneklerini fark etmelerini sağlamak amacıyla çevrim içi bir etkinlik düzenleniyor.

Etkinlikte yer alan ilkokul 4. sınıf, tüm ortaokul ve lise Hazırlık, 9 Pre IB ve Fen 9, Fen 10 sınıflarındaki öğrencilerimiz, kolay, orta ve zor düzeyde hazırlanmış 15 soruyu analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanarak 45 dakika içinde çözmeye çalıştılar. Bu sorular; birden çok kazanımı bir araya getiren ve bu kazanımları gerçek hayatla bütünleştiren tarzda sorulardan oluşuyor.