Öğrencilerimiz Hakları İhlal Edilmiş Çocukların Sesi Oldu

1030

Her iki yerleşkemizden ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında kasım ayında “Yazında Çocuk Hakları” adlı çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Öğrencilerimiz Türkçe dersinde yaptıkları bu çalışmalarda önce “Sadako Sasaki/Kâğıttan Bin Turna Kuşu” kitabını inceleyerek büyük grup tartışmaları yaptılar. Bu tartışmalarda savaşlardan en çok etkilenen ve en büyük zararı görenlerin yine çocuklar olduğunu fark ettiler.

Çalışmalarımızın ikinci ayağında öğrencilerimiz, dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet’in Sadako’dan etkilenerek yazdığı “Kız Çocuğu” şiirini ele aldılar. “Kız Çocuğu” şiiriyle şairlerin dünyanın bütün acılarını, dertlerini kendi yüreğinde duyan ve bunları şiirlerine yansıtan bireyler olduğu fikrine ulaştılar.

Bir sonraki çalışmalarında öğrencilerimiz, kendi akranları tarafından yazılmış ve amacına ulaşmış bir mektup üzerinde çalışıp ikna edici mektuplar yazdılar. Yazının, ifade özgürlüğümüzü kullandığımız en etkili alanlardan biri olduğunu fark ettiler.

Çalışmalarımızın son aşamasında onlara verilen “Farklılaştırılmış Çocuk Hakları Etkinlikleri”nden birini seçerek bireysel veya grup olarak kurgusal bir çocuk karakter yaratıp onun ağzından çocuk haklarının ihlaliyle ilgili yazılar yazdılar. Çocuk haklarıyla ilgili bir metinden yola çıkarak metne uygun görsel tasarladılar. Metinde yer alan çocuk haklarıyla ilgili bir sorunu tespit edip ve soruna uygun çözüm veya çözümler ürettiler.

“Farklılaştırılmış Çocuk Hakları Etkinlikleri”ni hazırlayan öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarına sunumlarını yaptılar. Böylece hakları ihlal edilmiş çocukların sesi oldular.