Öğrencilerimiz, “Atatürk Ve Geometri” Konulu Koridor Toplantısında

109

Her iki yerleşkemizde 8 Kasım Çarşamba günü, ilkokul 2. sınıf öğrencilerimiz, “Atatürk ve Geometri” konulu koridor toplantısına katıldı.

Öğrencilerimizin Atatürk’ün bilime olan katkılarını fark etmelerine olanak tanıyan toplantıda, Atatürk’ün düşünen, araştıran, sorgulayan tavrına dikkat çekildi. Bu toplantıda öğrencilerimizle, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında yazmış olduğu geometri kitabı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Öğrencilerimiz kitabın, birçok matematik terimine Türkçe isimler bulması sebebiyle anıtsal bir yapıt değeri taşıması, bilim dilinin anlaşılır ve Türkçe olmasını sağlaması, Türkçeyi bir bilim dili haline getirmek sebebiyle kaleme alınmış olması, Türk kültür tarihi açısından önemli bir konumda bulunması gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi oldu.