Minik Çevreciler İş Başında

2172

Anaokulu çocuklarımız minik birer çevreci bilinciyle, atıkları ayrıştırarak topluyor, onları geri dönüşüme kazandırıyor. Geri dönüşüm için afişler hazırlıyor. “Doğayı düşün, çözüm geri dönüşüm” sloganıyla arkadaşlarını bilgilendiriyor.

Okulumuzda 2010-2011 eğitim yılından itibaren Eko Okullar Programı yürütülüyor. Eko-Okullar Programı anaokulu ve ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program. Bu program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını sağlıyor. Çocuklar bu program sayesinde yaşadıkları çevreye olan sorumluluklarını öğreniyorlar. İçinde bulundukları toplumu çevre duyarlılığı konusunda bilgilendirmek için çalışıyorlar.