Lisemizde “Davranışçı Bilim ve Tüketici Davranışlarını Anlamak” Söyleşisi

1569

Levent Yerleşkemizde lise öğrencilerimiz, 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda öğretim görevlisi olan İhsan Özçıtak buluştu. Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün lisemizde 11 E ve 11 F sınıfı öğrencileriyle düzenlediği söyleşinin amacı; Psikoloji dersi kazanımları bağlamında, Psikanaliz, Davranışçı Bilim ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi irdelemekti.

Özçıtak, Deeper şirketinde yönetici ortak olarak çalışıyor, Türkiye’nin önde gelen pazarlama iletişimi dergisi MediaCat’de yazılar yazıyor. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Pazarlama İletişimine Evrimci Yaklaşım” ve “Veri Temelli Pazarlama” derslerini veriyor.

Özçıtak, davranışçı bilimi tanıtarak başladığı konuşmasında, son dönemde yapılan araştırmaların, insan davranışlarının ekonomik teorilere çok da uymadığını ortaya koyduğunu söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalardan ve bulgularından bahsederek, insanın bir tür olarak en önemli özelliğinin “sosyal öğrenme” olduğunu, binlerce yıllık geçmişimizin de etkisiyle bilinçaltının davranışlarımızda bilinçten daha belirleyici olduğunu anlatarak sadece rasyonel uyarılarla birbirimizi ikna edemeyeceğimizi vurguladı.

Karar verme süreçlerindeki eğilimlerimizin nasıl şekillendiğini örneklerle ortaya koyan Özçıtak, bir yandan da, bulguların tüketiciyle ilişki ve pazarlama alanlarına nasıl yansıdığını örneklendirdi. Süpermarketlerde ürün diziliminden, kitap kapak tasarımlarına, ürün çeşitliliğinden Hollywood filmlerindeki kalıplara birçok farklı alandan örneklerle tüketici davranışlarını anlamak ve tüketiciyi yönlendirmek üzere davranışçı bilimden nasıl faydalanıldığını ortaya koydu.

Öğrencilerimiz, keyifle takip ettikleri sunum sırasında ve sonrasında kendi deneyimlerinden yola çıkarak soru ve fikirlerini paylaşma fırsatını da buldular.

Özçıtak’ın yazılarından bazıları: Mutluluk pazarı, Post-truth çağında reklamcılık, Algoritmalar adil toplum düşler mi?, Duyguların politiği, politikanın duyguları, Davranışçı pazarlamanın 3F’si, Reklam ve davranışsal önyargılar, Tercihin körlüğü, Evrim, zihin ve “biz”, Sosyal ağlarda gizli modern kabileler, Veri çağı ve atama bekleyen girişimci adayları, Sizin mutluluğunuz hangisi?