Topkapı Sarayı Müzesi Gezisi

2703

Her iki yerleşkemizden ortaokul 7. sınıf öğrencilerimiz, 14 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Sosyal Bilgiler Dersi kapsamında Topkapı Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti. Bu müzede Osmanlı devlet yönetimi ile Osmanlı Devleti’nin fetihleri hakkında çıkarımlarda bulundular.

Öğrencilerimiz bu müzede, İstanbul’un fethiyle bir cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarına ev sahipliği, devletine idare merkezliği yapmış Topkapı Sarayı Müzesi’nin sade mimarisi yanında yönetim açısından önem taşıyan “Kubbealtı”, “Arz Odası”, “Kutsal Emanetler” ile “Silahlar” bölümlerini gezdiler.

Gezi ile öğrencilerimiz, Osmanlı Devleti’nin idari yapısını anlama, saray yaşamını gözlemleme ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu zenginliklere tanıklık etme fırsatı yakaladılar. Ayrıca yaşadığı şehrin tarihini, kültürel dokusunu ve mimarisini tanıyıp, “müze eğitimi” yoluyla öğrenmeyi sınıf ortamının ötesine taşıdılar. Böylece kültürel mirasa sahip çıkma bilinçlerini geliştirdiler.