Lise Öğrencilerimizin TÜBİTAK Projeleri Avrupa Bölge Sergisi’nde

2468

Levent Yerleşkemizden lise öğrencilerimizin matematik, kimya ve fizik projeleri TÜBİTAK’ın düzenlediği 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön elemeleri geçerek Avrupa Bölge Sergisi’ne davet edildi.

Matematik

Matematik öğretmenlerimiz Zafer Erdoğmuş ile Pınar Özgövde’nin danışmanlığında Gizem Terzioğlu (11 IB F) ve Nurçin Ehlimanoğlu’nun (11 IB F) projesi “N’inci Dereceden Ardışık Doğal Sayıların Toplamlarına Ait Farklı Yaklaşım” ve Mert Yerlikaya’nın (11 IB F) projesi “45’lik Müzik Plaklarında İğnenin Kat Ettiği Yolun Uzunluğunun Üç Farklı Yöntemle Modellenmesi” .

“n’inci Dereceden Üslü Ardışık Doğal Sayıların Toplamlarına İki Farklı Yaklaşım” projesinin amacı: n’inci dereceden üslere sahip olan ardışık doğal sayıların toplamlarının, kalkülüs kullanılarak özyinelemeli bir yapı ile modellenmesi ve yine aynı toplamların “artan faktöriyeller” tanımı kullanılarak daha basit ve akılda kalıcı bir yöntem ile bulunması.

“45’lik Müzik Plaklarında İğnenin Kat Ettiği Yolun Uzunluğunun Üç Farklı Yöntemle Modellenmesi” projesinin amacı: 45’lik bir müzik plağında iğnenin izlediği yolun uzunluğunun matematiksel olarak modellenmesi. Bu anlamda problem alan hesabı, aritmetik seri kullanımı ve kalkülüs yardımı üç değişik yöntem ile ele alınıp sonrasında bu yöntemlerden elde edilen sonuçların karşılaştırılarak en iyi çözümün tartışılması.

Kimya

Simay Aslanoğlu’nun (12 IB H) kimya öğretmenimiz Birol Binici’nin danışmanlığında yaptığı projesi “Mısır (Zea Mays) Kabuğunun Sönmüş Kireçle (Ca (OH)2) Mikrodalga Destekli Alkali Önişleminin Asit Hidrolizine ve Etanol Üretimine Etkisi”. Projenin amacı: hem ekonomik hem çevresel hem de etik açıdan daha cazip bir şekilde biyoyakıt üretmek.

Fizik

Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz Nihat Yiğit Oral ve Ata Akgül’ün fizik öğretmenimiz Onur Özkul’un danışmanlığında yaptığı proje “Gizemli Elektrik Üreteci ‘Piezoelektrik Enerji Santrali’”.  Projenin amacı; enerji kaynaklarına bir alternatif olarak gelişmeye açık bir malzeme olan piezolektrik elemanları kullanılarak, akarsular üzerinde oluşan şelalelerden enerji elde edilebileceğini göstermek için basit piezoelektrik enerji santrali konsepti kurarak enerji üretmek.