Karbon Ayak İzimizi Azaltalım

1192

Ortaokul Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü öğretmenlerimiz Nalan Yıldırım ve Pınar Samur,  21 Mayıs Cumartesi günü Eğitimde Değişim Konferansı’nda “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Eyleme Geçme Zamanı: Karbon Ayak İzimizi Azaltalım” adlı proje çalışmasının sunumunu yaptı.

Öğretmenlerimiz, “Dünyamızı ve tüm insanlığı tehdit eden iklim değişikliği maalesef insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu durum ile mücadele ederek herkes için sürdürülebilir bir Dünya inşa edebiliriz.” fikrinden yola çıkarak her iki yerleşkemizde ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz için disiplinler arası bir proje planladı. Projenin hedefi, öğrencilerimizin sürdürülebilir bir Dünya için yapabileceklerini fark etmeleri ve eyleme geçmeleri için farklı etkinlikler tasarlamalarını sağlamak.

Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri dersi kapsamında Karbon Ayak İzini Azaltma konusunda öğrendikleri bilgileri kullanarak, karbon ayak izini azaltmak için yapılabilecekleri listelediler, çevrelerinde yapılabileceklere karar vererek eyleme geçtikleri bir bilimsel bir çalışma hazırladılar. Ayrıca karbon ayak izini azaltmanın küresel iklim değişikliğinin önlenmedeki rolünü açıklayıp, bilimsel çalışmalarının sonuçlarını gösteren rapor oluşturdular ve sunum hazırladılar.

Matematik dersi kapsamında ise karbon ayak izinde payı olan faktörleri araştırarak, ailelerinin karbon ayak izini hesapladılar ve bunu Türkiye ortalaması ile karşılaştırdılar. Daha sonra elde ettikleri verileri kullanarak bir infografik oluşturdular. Son olarak da karbon ayak izini küçültmek için alınabilecek önlemlerle ilgili bir değerlendirme yazısı yazdılar.

Disiplinler arası gerçekleşen bu projede öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgileri ders dışında farklı bir etkinlikte kullanma şansı yakaladılar. Bu çalışma 6. sınıf öğrencilerimizin “Farkındalık”, “Çevreye Saygılı Olma”, “Sorumluluk” değerlerini desteklerken, bir bilim insanının izlediği bilimsel süreç basamaklarını da deneyimlemelerini sağladı.