JMUN Kulübümüz Hollanda ve Kolombiya’nın Delegeliğini Yaptı

1665
İTÜ JMUN

JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 7 – 8 Nisan tarihlerinde İTÜ Natuk Birkan Ortaokulu’nda gerçekleştirilen İTÜ JMUN Konferansı’nda “Dünya Barışını Teşvik Etmek” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde ülkeleri Hollanda ve Kolombiya’nın delegesi oldu. Komitelerinde Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısının hazırlanmasında etkin bir rol üstlendiler.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübü’nde öğrencilerimiz kulüp çalışmaları boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar.

Öğrencilerimiz komitelerinde şu konuları tartıştı:

Güvenlik Konseyinde “Irak İslam Devleti ve Levant (ISIL)’nın uluslararası barışa tehdidi”, ve “Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmesi konusu”, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyde “Yemen’deki çatışma bölgelerindeki insanlara insani yardım sağlanması” ve “Dünya çapında açlığı ve kıtlığı sona erdirmek için önlemler”, Sosyal, İnsani ve Kültürel Konseyde “Gelişmekte olan ülkelerde çocukların okur yazarlık oranlarını geliştirmek” ve “Myanmar’daki Rohingya Müslümanlarının ve diğer azınlıkların insan haklarının korunması”, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyi’nde “Nükleer silah testinin azaltılması” ve “Suriye Arap Cumhuriyeti’nde kimyasal silah kullanımının iddialarının araştırılması”, Ekonomik ve Finansal Konseyde “Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik eşitsizliğin azaltılması”, ve “Gençlerin radikalleşmesinin önde gelen nedenlerinden olan işsizliğini azaltmaya yönelik tedbirler”, Özel Siyasi ve Bağımsızlaşma Konseyinde “Batı ülkelerinin küresel yönetişim üzerindeki etkisini anlamak” ve “Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine yönelik tedbirler”, Yasal Konseyde “Terör şüphelilerinin yargılanmasına adil haklar geliştirilmesi”, “Hükümetlerin diğer ülkelerde teröristlere karşı güç kullanıp kullanamayacağına karar verecek yasal önlemler”, Dünya Sağlık Örgütünde “Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi” ve “Terör mağdurlarına ve daha büyük çatışmalara ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri (MHPSS) sağlamak” BM Mülteci Örgütünde “Terör ve / veya göçten etkilenen ülkelerde mülteci haklarının korunması” ve “Avrupa’da mülteci yeniden yerleşimine yönelik tedbirler”, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunda “Çocukların eğitime erişimini arttırmak” ve “Sahra altı Afrika’da çocuk asker sayısının azaltılması”, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nde “Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (CBRN) terörizmle mücadele” ve “Hükümetler ve örgütler tarafından terörizmin finansmanının önlenmesi”, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücünde “Uluslararası siber terörizm eylemleri için cezalar yaratmak” ve “İnternetin terörist amaçlı kullanımının önlenmesine yönelik tedbirler”, İnsan Hakları Konseyi’nde “Amerika’ya Guantánamo Körfezi gözaltı kampını kapatma çağrısı” ve “Hükümetlerin insan hakları savunucuları ve aktivistlerine karşı terörle mücadele yasalarını kullanmasını önleme”.