IB Öğrencilerimiz “What Makes You, YOU?” Sunumunda Buluştu

900

Levent Yerleşkemizde lise IBDP sınıfı öğrencilerimiz, Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge – TOK) dersini ilkokul 4. sınıf IBPYP öğrencilerimize tanıtmak amacıyla “What Makes You, YOU? (Seni sen yapan nedir?)” adlı bir sunum yaptı. Sunum, 23 Aralık Cuma günü Terakki Vakfı Kültür Merkezi K2’de gerçekleşti.

10 IBG öğrencilerimiz Can Emre Turgay, Rabia Kaya, Rasin Tan Aytürk, Çağan Öztürk, Uzay Çakır, Işık Ulus, Ozan Akın ve 10 IBH öğrencimiz Duru Tan, TOK dersi konularına yönelik farkındalık yaratmak üzere IBDP* ve IBPYP** Koordinatörlüklerimizin rehberliğinde bir IB DP PYP Bilgi Kuramı Projesi” oluşturdular. Bu kapsamda “What Makes You, YOU?” adlı bir sunum hazırladılar. Sunumu yapan öğrencilerimiz ise Rabia Kaya, Işık Ulus ve Duru Kaya’ydı.

Öğrencilerimiz bu sunumda, IB Diploma Programı’nın TOK dersi doğrultusunda kimlik, kişisel bilgi, bilgi ve kültür arasındaki ilişkiyi ele aldılar. Knowledge (Bilgi), Knowers (Bilen) ve Sources of Knowledge (Bilgi Kaynakları) gibi TOK dersinin temel kavramları üzerinde durdular.

Sunumun PYP öğrencilerinin sınıfta işledikleri mekan, zaman ve kimlik konularıyla da bağlantılı olması nedeniyle, 4. sınıf öğrencilerimiz Fransızca konuşabilmek ya da piyano çalabilmek gibi kişisel bilgilerini, çevrelerindeki bilen ve bilgi kaynaklarından öğrendikleri matematiksel ya da bilimsel bilgi örneklerini ve kültürün bilgiye etkisi konularındaki farklı fikirlerini paylaşarak sunuma renk kattılar.

10IBG sınıfı öğrencilerimizden Işık Ulus sunumda edindiği tecrübelerinden şu şekilde bahsetti: “Bugün, Kasım ayından beri üzerinde büyük bir heyecanla çalıştığımız IB PYP Bilgi Kuramı projesini sunma şansını elde ettik. Projenin hazırlık süreci, takım olarak çalışma disiplinimizi geliştirdi; geçmiş bilgilerimizi şimdi öğrendiklerimizle, hatta gelecekte öğreneceklerimizle birleştirmemize olanak tanıdı. Sunum süreci ise iletişim becerilerimizi geliştirmenin yanı sıra başkalarına yeni bir bakış açısı sunmanın, onları düşünmeye sevk etmenin uyandırdığı tatlı duyguları da yaşattı her birimize. Bu duygu ve düşüncelerin hepsi altın değerinde olmasına rağmen, benim için bu projenin en unutulmaz yanı, bizi empati kurmaya teşvik etmesiydi. Projemizi hazırlarken, bir PYP öğrencisi gibi düşünüp, onların hayatlarını, yaşadığı zorlukları anlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra, bilgi ve düşünce dünyamızı aktarmanın çok fazla emek istediğini fark edip, öğretmenlerimizle de empati kurma şansı elde ettik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, öğretmenlerime; ayrıca güzel katılımları için PYP öğrencilerine çok teşekkür ederim.”

10IBG sınıfı öğrencisi Rabia Kaya ise: “2 yıldır gördüğümüz Bilgi Kuramı dersinin en temel adımları kişilik, kültür, bilginin kaynakları ve bizi biz yapan şeyin ne olduğunu 4. sınıf öğrencilerine gönüllü olarak grubumdaki arkadaşlarım ile tanıtmaya çalıştık. PYP 4.sınıf öğrencilerinin hepsinin bu kadar istekli bir şekilde sunumumuzda söz alıp, fikirlerini paylaşmak istemesi bizi çok mutlu etti. Takım olarak bir şeyleri başarabilmek, özellikle de 4. sınıftaki küçük arkadaşlarımıza paylaşımda bulunabilmek çok güzel bir histi.” dedi.

* Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP)
** Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – IBPYP)