IB Öğrencilerimiz TOK (Bilgi Kuramı) Web Seminerine Katıldılar

2000

Levent Yerleşkemizden lise IBDP 11. sınıf öğrencilerimiz, 16 Mayıs Cumartesi günü iki oturumda online düzenlenen Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge – TOK) web seminerimize katıldılar.

IB Film ve TOK öğretmenimiz Gonca Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, davetli konuşmacı İngilizce ve TOK öğretmeni Victoria Gauna, öğrencilerimizle etkili bir deneme yazma konusunda örneklerle ve sorularla zenginleştirdiği interaktif bir çalışma yürüttü. Web seminerimizin ilk oturumunda analitik bir deneme yazarken etkili bir tez oluşturma ve verilen konu hakkında farklı perspektifler yaratabilme, farklı bakış açıları geliştirebilme konuları kapsamlı bir biçimde ele aldılar. İkinci oturumda ise deneme yazma sürecinin en zorlayıcı özelliklerinden biri olan düşüncelerini temellendirme, ortaya atılan savları gerekçelendirmeyi irdelediler. İlgi çekici sorularıyla öğrencilerimizi aktif olarak tartışmaya katan Gauna, her bir soruya detaylı cevaplar verip düşüncelerini örneklerle destekleyerek öğrencilerimizin deneme yazma becerilerini geliştirmelerine yararlı olacak bir çalışma yürüttü.