Hedefleri Gerçekleştirmeye Dair…

677

Tepeören Yerleşkemizde ilkokul 3. sınıf öğrencilerimiz, 18 Ekim Salı günü velimiz olan milli yüzücü Pınar Osmanoğlu ve profesyonel yüzücü oğlu Kıvanç Osmanoğlu’yla söyleşti. Söyleşi, “Kim Olduğumuz” disiplinler üstü teması, 3. sorgulama hattımız olan ‘Hedef Belirleme’ sorgulama hattıyla bağlantılı gerçekleşti.

İlk yüzme deneyimini Karadeniz’in hırçın sularında gerçekleştiren Pınar Osmanoğlu, ilk yüzme deneyiminden profesyonel olma sürecine kadar geçirdiği süreçteki deneyimlerini, ailesinin yüzücü olmasındaki etkisi ve katkısını, sporcu olma tutkusunu, sporun yaşamına kattığı disiplinli olma becerisinin tüm yaşam alanlarına nasıl yansıdığını, geçmişten günümüze var olan fotoğraf ve videolarla birlikte öğrencilerimizle paylaştı. Oğlu Kıvanç, Terakkili kızları Evrim ve Asya’nın yüzücü olmasındaki teşviklerini, rol model olarak ve sosyal çevrenin etkisini vurgulayarak açıkladı.

Hedef belirlemek ve hedefini gerçekleştirmek için yaptıklarını detaylandırdı. Hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük pusulasının yaşanan zorluklara (antrenman alanı bulma, ders/sınav yoğunluğu, sakatlık vb.) rağmen asla vazgeçmemek olduğunu açıkladı. Ebeveynlerinin izinden giden Kıvanç Osmanoğlu yaşadığı sakatlıklara rağmen kırdığı rekorlarını akranlarıyla paylaştı. Kazandıkları madalyaları görmek öğrencilerimizin motivasyonunu artırdı. Söyleşi sonunda öğrencilerimiz sorularını sorarak sürece etkin bir şekilde katıldılar.