Gör, Düşün, Merak Et!

1789

Ortaokul Sosyal Bilimler Bölümümüz Öğrenme Geliştirme Merkezimizin desteğiyle, felsefeci Nelson Goodman’in bireylerin farklı alanlarda disiplinler ve kültürler arası üst düzey düşünme ve öğrenme biçimlerini anlamaya ve iyileştirmeye yönelik Harvard Üniversitesi’nde kurduğu araştırma grubu Sıfır Projesi’nin (Project Zero) “Düşünmeyi Görünür Kılma (Visible Thinking)” yaklaşımını esas alan ilk etkinliklerine 2014 – 2015 öğretim yılında başladı.

22 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde 6. sınıflarımızda “Yeryüzünde Yaşam”, 7. sınıflarımızda “Ülkemizde Nüfus” üniteleri kapsamında “Gör, Düşün, Merak Et” yöntemini öğrenen öğrencilerimiz, kendilerine aşama aşama gösterilen görselleri incelediler, gördüklerini yorumladılar, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştılar, merak ettikleri şeyleri sorguladılar.

Öğrenme Geliştirme Merkezimizin yöntemlerle ilgili eğitimleri ardından “Düşünmeyi Görünür Kılma” yaklaşımını içeren otuzdan fazla yöntemin derslerde kullanılmasına dair çalışmaları devam ediyor. Düşünmeyi ve düşünüleni yazılı ifadeye dönüştürmeyi öğreten bu yaklaşımla ortaokul Türkçe derslerimizde de “3-2-1 Köprüsü”, “Bunu Sana Ne Söyletti?”, “Renk, Sembol, Görsel” ve “Yaratıcı Sorular” gibi yöntemlerin kullanılması planlanıyor.