Genç Mimarlarımız Kendi Sitelerini Tasarladı

1841

6. sınıflarımız, 2013 – 2014 Öğretim Yılı 1. Dönem Matematik Performans Görevi olarak kendi sitelerini tasarladı.

Sınıflarımızda oluşturulan gruplardan bazıları matematik derslerinde işledikleri “EBOB” kazanımına yönelik, 30cm x 45cm boyutlarında dikdörtgen şeklindeki bahçelerini, kare şeklinde eş parsellere ayırarak, temsili küçük bahçeler oluşturdular. Diğer gruplar ise 30cm x 45cm boyutlarında dikdörtgen şeklindeki bahçelerin etrafına, köşelere de olmak şartı ile, eşit aralıklarla ağaçlar diktiler.

Genç mimarlarımız parsellere ayırıp kenarlarını yeşillendirdikleri bu bahçeleri, zevklerine göre dizayn ederek en son aşamada birleştirdiler. Matematik derslerinde işledikleri “EKOK” kazanımına hizmet eden bu son aşamada genç mimarlarımız, birbirine eş dikdörtgen şeklindeki bahçeleri bir araya getirerek, en küçük kare şeklindeki sitelerini inşa ettiler.

6. sınıf öğrencilerimizin soyut bir matematik problemini somut bir güncel hayat problemine getirdiği bu çalışma Aralık ayında on gün boyunca ortaokul bina girişinde sergilendi.