Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla Desteklenmiş Webquest

2248

Fen Bilimleri Öğretmenimiz Aysun Eriş’in 13 Nisan Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenen Eğitimde iyi Örnekler Konferansında sunduğu çalışması “Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımla Desteklenmiş Webquest Örneği”, Türkiye genelinde birçok okula örnek oluşturarak katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Webquest (ağ araştırması), sürekli gelişen ve değişen dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da; internet teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan, öğrenciyi aktif öğrenen konuma getiren ve öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bir uygulama ortamı.

Webquest görevlerinin öğrenciye ulaştırılma aşamasında; Bilişim Teknolojileri Bölümümüzden Ekban Sarı,  www.terakkifen.com isimli bir web sitesi oluşturdu.

Yapılan çalışmada, 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersinin “Yer kabuğu nelerden oluşur?” ünitesi, ünitenin tüm kazanımlarını kapsayacak şekilde webquest görevi olarak planlandı.

Teknoloji destekli eğitime daha açık olan yeni nesil öğrencilerimiz yaptıkları bu çalışmada; web kaynaklarından elde ettikleri bilgileri düzenlediler, süreç kısmında sorulan soruları yorumladılar ve görev kısmında kendilerinden istenilen çalışmayı yaptılar.

Fen Bilimleri Bölümümüz ve Bilişim Teknolojileri Bölümümüz, öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalarda bilgisayar becerilerini kullanmalarını sağlayarak disiplinler arası bir çalışma yaptı.