En İyi Çözüm Önerileri Terakkili Delegelerden Oldu

2261

ENIMUN’19 konferansında lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübünden Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde yer alan öğrencimiz Eren Kilerci (12A) ve Yasal Komite’de yer alan diğer öğrencimiz Seza Hasibe Bayat’ın (10A) hazırladığı çözüm önerileri, en iyiler arasında seçilerek Genel Kurul’a kabul edildi. Birçok kürsü konuşması, uzun ve hararetli tartışmalar sonucunda öğrencimizin başkanlığını yaptığı tasarı oy çokluğuyla Genel Kurul’dan geçti.

Her iki yerleşkemizden lise MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 13 – 16 Aralık tarihleri arasında “Küresel işbirliği: varlıklar ve borçlar” temalı ENIMUN’19 konferansına katıldı. Birleşmiş Milletler’in simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı bu MUN konferansında tema çerçevesinde yürürlükte olan mekanizmaların etkili olup olmadığını ve çeşitli sorunları komitelerinde tartıştılar. ENIMUN (ENKA MUN) konferansında 38 okuldan yaklaşık 550 öğrenci vardı.

STIMUN (Şişli Terakki MUN) Kulübümüz bu konferansta  Hollanda ve Orta Afrika; TTMUN (Terakki Tepeören MUN) Kulübümüz ise  Norveç, Belçika ve İngiltere ülkelerini  temsil etti. Ayrıca TTMUN Kulübümüzden Cansu Köseoğlu (11C) Özel Politik ve Bağımsızlaşma  (SPECPOL) Komitesi’nde oturum başkanlığı yaptı ve STIMUN Kulübümüzden Pelin Baran (10E) Kriz Komitesi’nde görev aldı.

ENIMUN’19 konferansı öncesinde öğrencilerimiz, takım kaptanları liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeleri araştırarak ülke raporlarını hazırladılar. Daha sonra konferans süresince tartışılacak olan gündem maddeleri araştırılarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Komite oturum başkanları tarafından hazırlanmış raporları incelediler. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılar ile paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Özel Komitelerde öğrencilerimiz oldukça aktif rol alarak komitelerinin gündem maddeleri üzerine hazırlamış oldukları toplamda 12 çözüm önerisinden 9 öneriyi komitelerinde oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Terakkili delegeler ve hakkında öneride bulundukları gündem maddeleri:

 

Güvenlik Konseyi’nde TTMUN Kulübünden Berke Çurku (9D) ve Yusuf Deniz Çelik (9C)

  • Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ndeki durum
  • Filistin Sorunu

NATO’da TTMUN Kulübünden Ata Özdoğru(10D) ve Efe Özyılmaz (9A)

  • NATO’nun Afganistan’daki görevinin geleceği
  • Avrupa savunma aralığının yeniden değerlendirilmesi
  • Avrupa’da taktik ve orta nükleer silahların geleceği

Improviso’da TTMUN Kulübünden Baran Büngül (10D) ve Yiğit Alp Ekşi (10D); STIMUN Kulübünden Sıla Çağlar (Fen 10) ve Yusuf Eren Eroğlu (10A)

Doğaçlama Komitesi’nin doğası gereği, Nükleer Silah ve Silah Kaçakçılığı gibi çeşitli gündem maddeleri komitede anlık olarak ilan edilip tartışıldı.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) TTMUN Kulübü’nden Utku Egemen Umut (10A) ve Utku Efe Ural (9D)

  • Antarktika’da balina avcılığı

Genel Kurul Komitelerinde çözüm önerisi başkanı olmaya hak kazanmış öğrencilerimiz:

TTMUN Kulübünden Genel Kurul Komitelerinde yer alan öğrencilerimiz hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinden yeterli imza toplayarak tasarı başkanı oldu ve tartışmaya açmaya hak kazandılar.

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (DISEC)

TTMUN Kulübünden Eren Kilerci (12A) “ABD’nin İran’a yönelik nükleer yaptırımları yeniden düzenlemesi ve JCPOA’dan çekilmesi”

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi (SOCHUM)

TTMUN Kulübünden Argun Çiper (12A) “İnsan kaçakçılığını önlemek için dezavantajlı işçilerin güvenliğini sağlamak”

TTMUN Kulübünden Ekin Su Yalız (11B) “Sahra altı Afrika’da albino fedakârlıklarına karşı önlemler almak”

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (SPECPOL)

TTMUN Kulübünden Cemre Göç (10D) “Britanya Denizaşırı Topraklarının Egemenliği Sorunu”

TTMUN Kulübünden Nisanur Kaya (HzA) “Ülkelerin dini tarikatları desteklemesini engelleme (laikliği tehdit eden tarikatlar)”

Çevre Komisyonu

TTMUN Kulübünden R. Bartu Günal (9A) “Genetiği değiştirilmiş bitkilerin tarımda kullanımının etkisi ve çevresel etkileri”

TTMUN Kulübünden Ömer Katrancı (9A) “Tekstil fabrikalarının yönetilemez düzeyde kirlilik oluşturmasını engellemek için önlemler alınmasını sağlamak.”

TTMUN Kulübünden Demir Akçay (9A) “Bireysel balıkçılık faaliyetleri sonucunda nesli tükenmekte olan deniz türleri sorunu”

Yasal Komite

TTMUN Kulübünden Merve Kaya (HzB) “Brexit’in İngiliz sınır politikalarına etkisi”

TTMUN Kulübünden Seza Hasibe Bayat (10A) “AB’nin öne sürdüğü göç politikalarının etkisi”

Ekonomik ve Finansal (ECOFIN)

TTMUN Kulübünden Irmak Yılan (10D) “Afrika ekonomisini daha da geliştirmek için önlemler almak”

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (SPECPOL)

STIMUN Kulübünden Ozan Ölmez (10A) “Yemen’deki savaş konusunu ele almak”

Genel Kurul ve En İyi Çözüm Önerileri

ENIMUN Konferansının son günü 16 Aralık Pazartesi gerçekleştirilen Genel Kurulda her komiteden en iyi örnekler olarak seçilen birer tasarı Genel Kurulun onayına sunuldu. Uzun süren kürsü konuşmaları ve hararetli tartışmalar sonunda oylamaya açıldı.

TTMUN Kulübünden Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde yer alan Eren Kilerci (12A) ve Yasal Komite’de yer alan Seza Hasibe Bayat’ın (10A) hazırladığı çözüm önerileri, en iyiler arasında seçilerek Genel Kurul’a kabul edildi. Birçok kürsü konuşması, uzun ve hararetli tartışmalar sonucunda öğrencilerimizin başkanlığını yaptığı tasarı oy çokluğuyla Genel Kurul’dan geçti.

ENIMUN’19 Konferansının Ardından…

STIMUN Kulübü öğrencilerimiz ENKA MUN Konferansı ile ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı:

Ozan Ölmez (10A)ENIMUN’19 konferansında Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi’nde Hollanda büyükelçisi görevini üstlendim. Komitemde “Yemen’de Savaş Sorunuyla Mücadele” konu başlıklı çözüm önerimi çoğunluk oyuyla kabul ettirdim. Belçika ve Norveç delegelerinin farklı başlıklardaki çözüm önerilerini destekledim. İlk defa bir genel kurul komitesinde kendi çözüm önerimi kabul ettirdiğimden, MUN konusundaki gelişimim için önemli bir konferans oldu. Büyükelçi olarak delegasyonumdaki diğer delegeleri de, ki çoğunun ilk konferansıydı, prosedür ve münazara meseleleriyle ilgili bilgilendirdiğimi düşünüyorum, fakat komitede desteklediğim diğer çözüm önerisi olan Norveç’in çözüm önerisini kabul ettiremedim, desteklediğim çözüm önerileri de genel kurula çıkmadı. Organizasyonun tamamında çeşitli aksaklıklar yaşanmış olsa da, benim ve bulunduğum grup açısından verimli ve eğlenceli geçtiğini söyleyebilirim.”

Sıla Çağlar (Fen 11)Hollanda delegesi olarak katıldığım ENIMUN konferansında, Improviso komitesinde yer aldım. Komitenin doğası gereği tartışma konularını ilan etmemiş olması heyecan vericiydi. Komitenin ilk günü açıklanan “Silah Kaçakçılığı” na dair komite içinde araştırmamı yaptıktan sonra diğer delegelerle beraber çözüm önerisi hazırladık. Konferansın ikinci günü birkaç çözüm önerisini tartıştık ve yönelttiğim sorular ve kürsüde yaptığım konuşmalarımla tartışmaya dâhil olma şansını buldum. Konferansın ikinci gününden itibaren Kriz Grubu’nun komiteye getirdiği problemler tartışıldı ve çözüm önerileri hazırladık. Problemlerin üzerindeki tartışmaları hem münazara hem de yarı kontrollü konuşma şeklinde yürüttük. Nükleer silah ve silah kaçakçılığına dair yaptığımız tartışmalarla sorunlara çözüm yolları bulmaya çalıştık. Daha önce Improviso’ya katılmamış, başlarda biraz kuşkuluydum ama oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Emeği geçen tüm danışman öğretmenlerime teşekkür ederim.”

Rana Arslan (Fen 9) “Bu benim ilk konferansımdı ve genel olarak oldukça güzel geçti. Konuşmalar yaptım ve sorular sordum. ‘Sahra altı bölgelerdeki albinoların öldürülmesi’ ve ‘kötü koşullarda çalışan işçilerin güvenliğinin sağlanması’ ile ilgili çözüm önerilerini destekledim. Farklı insanlarla tanışma fırsatı buldum ve güzel deneyimler edindim.”

 

TTMUN Kulübü öğrencilerimizin konferansa dair düşünceleri ise şöyleydi:

Merve Kaya (HzA) “İlk MUN deneyimim için zor bir ülke ve konuyla karşılaştım. Yapamayacağımı düşünüp çok üzüldüğüm oldu ama danışman öğretmenim Vesile Acar, sonuna kadar bana destek veren tecrübeli abi ve ablalarım beni asla yalnız bırakmadılar. Hazırlık aşamasında çok makale okudum ve konumu çok araştırdım. Okulumda konferansa hazırlanmamda yardımcı olan tarih hocalarım bana çok destek verdiler. Konumla ilgili çözüm önergemi defalarca yazdım, en iyi hale getirmeye çalıştım. Konferans anında ilk heyecanımı attıktan sonra konuşmalar yapmaya, sorular sormaya ve cevaplamaya başladım. Yapabildiğimi gördükçe kendime güvenim geldi ve en sonunda oy çokluğuyla tasarımı komitemden geçirebildim. Arkadaşlarımla çok güzel bir konferans süreci geçirdik ve yeni insanlarla tanıştık. İngilizce sözcük bilgimin arttığını ve daha akıcı konuşmaya başladığımı düşünüyorum. Benden desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Umarım MUN tecrübelerim ileride de devam eder.”

Seza Hasibe Bayat (10A) “Enimun’19 konferansına katılmadan önce çok heyecanlıydım çünkü benim için yeni bir konferans olacaktı ve bu yüzden çok iyi çalışmam gerektiğini düşündüm. Ülkemi ve komite konularımı öğrendikten sonra odaklanacağım konu ile ilgili detaylı araştırmalar yaptım. Çözüm önergemi yazarken araştırmalarım sırasında tuttuğum notlarımdan yararlandım. Komite oturumları sırasında önergem tartışılırken çok heyecanlıydım çünkü bunun için haftalar harcamıştım ve emeğimin karşılığını almak çok mutluluk vericiydi. Komite oturumları bittikten sonra her komiteden Genel Kurul’a gidecek en iyi çözüm önergelerini seçildi. Benim katıldığım komiteden Genel Kurul’a geçen en iyi çözüm önergesinin benim önergem olduğunu öğrendiğimde hem aşırı mutluydum hem de aşırı endişeliydim. O kadar fazla kişi önünde benim çözüm önergemin tartışılacak olma olasılığını ilk defa yakalamıştım. O kadar heyecanlı olmama rağmen arkadaşlarımın da desteğiyle önergem Genel Kuruldan geçti ve anlatılamayacak duygular yaşadım. Hem mutluluğun gözyaşlarını hem de stresin gözyaşlarını tatmış olup emeğimin karşılığını almak çok gurur vericiydi. Bana tüm bunları yaşama fırsatı veren okuluma ve danışman öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”