Edebiyat Eğitiminde Yaratıcılığın Sınırları: Öğretmenler, 4. Edebiyat Sempozyumumuzda Buluşuyor!

4363

Levent Yerleşkemizden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün 2012 yılından beri organize ettiği Edebiyat Sempozyumu’nun dördüncüsü, 17 Aralık Cumartesi günü ilgili bölüm öğretmenlerinin katılımıyla Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşiyor.

Sempozyumumuzun amacı; Türkçe ve Edebiyat eğitimindeki uygulamaları ve yenilikleri irdelemek, bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni öğrenme etkinliklerini ve akademik gelişmeleri paylaşmak, alan uzmanlarının görüş ve düşünceleri ile katılımcılara katkı sağlamak.

“Edebiyat Eğitiminde Yaratıcılığın Sınırları”nı hep birlikte yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Edebiyat eğitiminde özellikle öykü ve şiir çözümlemelerindeki yeni bakış açıları ve yaratıcı yöntemler, görsel okumadan nasıl ve ne yönde yararlanmak gerektiği, mizah ve ironinin önemi ve derinlemesine incelenmesi, e-blog yazarlığı alanında uzman yazar, öykücü, şair ve akademisyenlerce derinlemesine ele alınacak.

Edebiyat eğitiminde yaratıcılık gerekli midir?, Edebiyat eğitiminde yaratıcılığın rolü nedir? Bu yaratıcılığın sınırları var mıdır?, Eğitimdeki yaratıcılıkta sınır olmalı mıdır? sorularından hareketle yeni sorular üretmek ve bu soru(n)lara cevap aramak için bir araya geliyoruz.

Sempozyumumuza; Necati Tosuner “Öykü ve Yaratıcılık”, Gökçenur Ç. “Dünyanın Sınırları, Şiirin Sınırları”, Esen Kunt “Senaryo ve Görsel Okuma”, Rıza Kıraç “Görsel Okuma”, Alper Canıgüz “Edebiyat, Mizah, İroni”, Murat Yalçın “Edebiyat ve Mizah” ve Süleyman Sönmez “e-blog Yazarlığı” başlıklarıyla katılacak.
edebiyatsempozyumu_program_m