Dijital Mahremiyet ve Siber Zorbalık

747

Levent Yerleşkemizde lise 9. sınıf öğrencilerimiz, 13 – 17 Mart tarihleri arasında Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Esin Ecin ve Elvan Ünlü Ergin’in dijital mahremiyet ve siber zorbalık konulu sunumuna katıldı.

Bu sunumda öğretmenlerimiz; dijital mahremiyet başlığı altında, internet ortamındaki bilgilerimizin ve internet kullanım alışkanlıklarımızın kaydedilmesine dikkat çekti. Kişisel verilerimizin kimse tarafından izinsiz bir şekilde kayıt altına alınamayacağı ve paylaşılamayacağı; aksi durumlarda ise yasal haklarımızı kullanabileceğimizi belirttiler. Ayrıca, okul ortamında özellikle bilişim teknolojileri araçlarıyla ihlal edilme riski artan mahremiyet hakkımız özelinde bu hakkımızı koruyan prosedürlere yer ver verdiler ve örneklerle yasal süreçleri ele aldılar. Siber zorbalık kavramını anlattıktan sonra sosyal medya platformlarında zorbalığa yönelik alabilecekleri önlemleri ve zorbalıkla karşılaştıkları durumda mağdur veya izleyici olarak uygulamaları gereken adımları paylaştılar.

Sunumun ardından, öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri kullanarak “Fark Yarat” adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerimiz, seçtikleri bir rol ile belirledikleri hedef kitleye yönelik siber zorbalıkla mücadele için 3 aşamadan oluşan bir eylem planı oluşturdu. Öğrencilerimiz, grup arkadaşlarıyla oluşturdukları eylem planlarını sınıf arkadaşlarına sundu.