Çocuğun Sosyal Çevre ve Öğrenme ile İlişkileri: Ebeveyn Tutumlarının Katkısı ve Önemi

2108

Çocukların akademik yaşantılarının temelleri, erken çocukluk dönemlerinde anne, baba ve sosyal çevreyle kuracakları ilişkilerin katkısıyla şekilleniyor. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz ise buna dair ebeveynlerde farkındalığın gelişmesine yardımcı olmak üzere konferanslar düzenliyor. Bu doğrultuda Tepeören Yerleşkemizde anaokulu ve ilkokul velilerimiz, 28 Eylül Cumartesi günü Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı’yla buluştu. Konferans Salonumuzda gerçekleşen konferansımızın konusu ise “Çocuğun Sosyal Çevre ve Öğrenme ile İlişkileri: Ebeveyn Tutumlarının Katkısı ve Önemi” oldu.

Öğrenmenin aktif bir katılım gerektirdiğinin altını çizerek başladığı konuşmasında Zabcı, eğer çocuk, anne babayla olan ilişkisinde daima edilgen olursa deneyimin kısıtlanacağını ifade etti. Ev içi yaşantıda becerileri geliştiren ve eşlik eden ebeveynler olmanın öneminden bahsederek, akademik başarı ve öğrenme performansının öncülü olarak özgüven gelişimini vurguladı.

Zabcı, çocuğun özerklik kazanması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

  • Beslenme ve banyo gibi konularda çok fazla müdahale edilmemesi ve özbakım becerilerinin geliştirilmesi,
  • Sorumluluk duygusu oluşturabilmesi için oyun oynama ve ders çalışma sürelerini kendisinin planlayabilmesinin desteklenmesi,
  • İsteklerini erteleyebilmesi için kendi hayatı üzerinde bir denetime sahip olduğu duygusunun beslenmesi.

“Sosyal çevre içinde gelişimi süren çocuk için sağlıklı ve doyum sağlayan arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesinde, anne babayla kuracağı ilk ilişkiler belirleyicidir.”

Zabcı, okul yaşantısında öğretmen, arkadaş ve öğrenme ile ilgili olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek için çocuk ve ebeveyn arasında ayrışma ve mesafe alma deneyimlerinin önemini vurguladı. Sosyal çevre içinde gelişimi süren çocuk için sağlıklı ve doyum sağlayan arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesinde, anne babayla kuracağı ilk ilişkilerin belirleyici olduğunu söyledi.

Ayrıca teknoloji kullanımını da ele alan Zabcı, oyunlarla çocuğun kendi duygularını çalışma olanağı bulmasının koruyucu olduğunu dile getirdi. Bunu, yaşına uygun bilgisayar oyunları aracılığıyla eyleme dökme ihtiyacı hissetmeden gerçekleştirmesinden söz etti.

Konuşmanın sonunda velilerimiz, merak ettikleri soruları Zabcı’ya yönelterek, konferansın interaktif bir şekilde geçmesine destek oldular. Zabcı, velilerimizin sorularını yanıtladıktan sonra ise konferans sona erdi. Velilerimiz konferansın ardından, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin aile-çocuk iletişimi üzerine düzenlediği bilgilendirici konferansların sürmesini istediklerini belirttiler.