Öğrencilerimiz ve Velilerimizle Buluştuk: Akademik Bilgilendirme Toplantıları

2227

Levent Yerleşkemizde lise ve fen lisesi 9. sınıf velilerimiz ile 11 ve 12. sınıf seviyesindeki öğrenci ve velilerimiz, 19 Eylül – 7 Ekim tarihleri arasında Terakki’deki akademik süreçler, çalışmalar, kurallar ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlık, meslek seçimi gibi çeşitli konular hakkında bilgi edinmek üzere psikolojik danışmanlarımız, yurt içi ve yurt dışı üniversite danışmanlarımız, öğretmenlerimizle buluştu. Konferanslar, öğrenci ve velilerimizin sorularının yanıtlanması ve bilgi paylaşımlarıyla tamamlandı.

 9. Sınıf Veli Bilgilendirmesi

Levent Yerleşkemizde lise ve fen lisesi 9. sınıf velilerimiz, 19 Eylül Perşembe günü “9. Sınıf Veli Bilgilendirme Toplantısı” konulu tanışma toplantısına katıldılar.

Felsefe ve Sosyal Bilimler Bölümü Başkanımız Mine Yalaz, “Akademik Süreçler ve Çalışmalar” konusunda detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilerimizin öğrenmeye önem vermesini, akademik hedefler koymasını, proje, performans ve ürün dosyası çalışmalarında belli bir niteliği yakalamasını, sorumluluk almasını ve inisiyatif kullanmasını, “Terakki Lisesi Akademik Dürüstlük Politikası” ve “Terakki Lisesi Dil Politikası”na uymasını, zamanı iyi kullanmaya özen göstermesini ve planlı çalışmasını beklediklerini tüm akademik birimlerimiz adına aktardı.

Müdür Yardımcımız Ceyhun Korkmaz sunumunda; okul kuralları ve beklentiler,  okul yaşantısı ve işleyişi, bilişim teknolojileri ve internet kullanımı, sınavlar, sınıf geçme yönetmeliği,  öğrencilerin ödüllendirilmesi konularına değindi.

Danışman Psikologumuz Gonca Baştuğ, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin tüm sene boyunca yürüteceği çalışmaları anlattı. Liseli olmak ve lise 9. sınıfın psikolojik, duygusal ve bilişsel anlamı, süreçte yaşanan duygular, üniversiteye hazırlık sürecinde yürütülmesi gereken çalışma alışkanlıkları, okul yaşantısına katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak akademik destekler, okul başarısının üniversiteye girişteki etkileri ve aile desteğinin okul başarısını artırmadaki öneminden bahsetti.

2020’ye Doğru Yükseköğrenime Geçiş Sistemi Bilgilendirmesi

Lise 12. sınıf veli ve öğrencilerine Yükseköğretim Kurumları Sınav Sistemi ve bu yıl okulumuzda yapılması planlanan çalışmalara dair bilgilerin paylaşıldığı  “2020’ye Doğru Yükseköğrenime Geçiş Sistemi Bilgilendirme Konferansı” 26 Eylül Perşembe günü gerçekleşti.

Bu konferansta öncelikle Yurtiçi Üniversite Danışmanımız Oktay Aydın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemine dair önemli noktaları anlattı ve sınavda başarıyı etkileyecek faktörler üzerine konuştu.

Bu sunumun ardından Matematik Bölümü Başkanımız Nermin Tuğ, sınav sürecini yönetmede önem taşıyan akademik hatırlatmalarda bulundu. Lise 12. sınıfa yönelik akademik çalışmaların nasıl yürütüleceği hakkında bilgi verdi.

Son olarak lise 12. Sınıflar Psikolojik Danışmanımız Funda Tezer, üniversite hazırlık sürecine eşlik eden duygular, bu duygularla baş etme yolları ve sınav sürecini yönetmek konularına değindi. Ebeveyn olarak ailelerin destekleyici işlevinin sınırlarını ele aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına Hazırlık ve Meslek Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar

Lise 11. sınıf veli ve öğrencilerimize yönelik 5 Ekim Pazartesi günü “Yükseköğretim Kurumları Sınavına Hazırlık ve Meslek Seçim Sürecinde Dikkat Edilecek Noktalar” konulu konferans gerçekleştirildi.

Yurtiçi Üniversite Danışmanımız Oktay Aydın, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile ilgili sayısal verilerden, testlerin puan türlerine katkılarından ve diploma puanının öneminden bahsetti.  Akademik ortalamalarını yüksek tutmanın getirilerine de vurgu yaptığı konuşmasını zaman yönetimini önemsemelerini hatırlatarak tamamladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanımız Dilek Özçelengir tüm bölüm başkanları adına gerçekleştirdiği konuşmasında 11.sınıf sürecinde izlenecek müfredat ve sınava hazırlık süreci açısından okulda yürütülecek çalışmalardan söz etti.

Psikolojik Danışmanımız Asude Işık Tunca ise hedef oluşturma, meslekleri tanıma ve meslek seçim süreci açısından yolculuklarının nasıl ilerlemesi  konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Tüm bölüm başkanlarımızın da yer aldığı konferansta Yurtdışı Üniversite Danışmanımız Suzan Karaman, yurt dışı başvuru koşullarını kısaca hatırlatarak, yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrencilerimiz için sürecin artık başladığını ve bilgi almak için kendisine ulaşabileceklerini hatırlattı.