Bilişim Teknolojileri Öğretmenimizden "Eğitimde Teknolojinin Kullanımı"

2374

Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Eda Karaçelebi, bu yıl 19.su düzenlenen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda “Eğitimde Teknolojinin Kullanımı” adlı sunumunu farklı okullardan öğretmenlerle paylaştı. 24 Ekim Cumartesi günü Eyüboğlu Koleji’nde gerçekleşen sempozyumda Karaçelebi, eğitim teknolojilerinin öğrenme sürecine katkısını ve bu teknolojilerin en doğru ve faydalı şekilde derse nasıl entegre edilebileceğini anlattı.

Karaçelebi, eğitim teknolojilerinin öğrenmenin her adımında öğrencinin aktif bir rol almasını, motivasyonunu artırmasını, kendi hızında öğrenmesini, gerçek dünyayı sanal ortama taşıyarak öğreneceği kavramları somut hale getirmesini sağladığını belirtti. Sürekli gelişen ve yenilenen eğitim teknolojileriyle eğitim alanında daha etkin, zengin, eğlenceli ve faydalı ders materyalleri hazırlanabileceğini söyleyerek Terakkili çocuklar ve öğrencilerle yaptığı artırılmış gerçeklik, QR kod uygulamaları, akıllı tahta uygulamaları, web 2.0 araçları ve interaktif Flash oyunları hakkında bilgi verdi.

Sunumuna, gerçekte var olan bir nesne üzerine, bilgisayarın sağladığı çoklu ortam aracılığıyla çeşitli ses, görüntü ve animasyon efektlerini ekleyerek fiziksel bir görünüm oluşturan Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını anlatarak başladı.  Öğrencilerin yaratıcılığını tetikleyen bu teknolojiyle, video desteği sunan posterler hazırlanabileceğini, özellikle küçük yaş gruplarıyla 3 boyutlu hale gelen boyamalar yapılabileceğini söyleyerek, anaokulu çocuklarımızla yaptığı “Quiver” uygulamasından bahsetti. Çocuklarımız, kendi web sitesinde çeşitli boyama kağıtlarını bulunduran bu uygulama üzerinden seçtikleri kağıtların çıktısını alıp boyuyor. Boyadıkları kağıtlara tablet ile baktıklarında da resimlerinin canlandığını görüyorlar.

Karaçelebi, mobil cihazların kameralarından okutulabilen iki boyutlu barkod türü olan ve şifrelenen içeriğe akıllı cihazlarla hızlı bir şekilde ulaştıran QR (Quick Response) Kod ile her branş için kurgulanabilecek, o ders için merak uyandıran oyunlar üretmenin mümkün olduğunu belirtti. QR kod ile bir şifreye dönüştürdüğü resim ya da metin içerikli bilgilere öğrencilerimizin akıllı cihazlarıyla ulaşmaya çalıştığı “Hazine Avı”, “Haftanın Sorusu” gibi farklı birçok etkinlik gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

“Hangi teknolojiyi, derslerimizin hangi bölümünde, ne kadar süreyle ve nasıl kullanmalıyız?” sorusu üzerinde düşünülmesi gerektiği üzerinde duran Karaçelebi, akıllı tahtaların sadece dokunmatik yüzeyini kullanmak yerine, tahtanın sunduğu yazılımla anaokulu çocuklarımız ve ilkokul öğrencilerimiz için Türkçe, Matematik, İngilizce alanında hazırladıkları çeşitli uygulamaları anlattı.

Web 2.0 araçlarının kullanım alanları konusunda da bilgi veren Karaçelebi, “Kahoot” ile sınıf ortamında online ve etkileşimli yarışmaların düzenlendiğinden ve video desteğiyle profesyonel animasyon efektlerinin oluşturulmasını sağlayan “Powtoon” adlı sunum aracından bahsetti.

İngilizce, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Bilişim alanlarında hazırladığı İnteraktif Flash oyunlarına da değinen Karaçelebi, öğrencilerin eksik öğrenmelerini tamamlamaya, konuya ve derse olan ilgi ve tutumunu olumlu yönde değiştirmeye katkı sağlamak için teknolojinin en etkili yollardan biri olduğunu vurgulayarak sunumunu bitirdi.