Bilim Çocukları Araştırıyor

2325

Her iki yerleşkemizde ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında, birer bilim çocuğu olarak kütüphane araştırmalarını gerçekleştirdiler.

Öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada temel olan bilimsel araştırma basamaklarını öğrendiler. Bu basamakları etkili ve verimli kullanmak amacıyla uygulamalı kütüphane araştırması gerçekleştirdiler. Bilimsel araştırma sürecinde öğrenciler kura usulü belirledikleri ‘Trafik Kazaları, Çevre Kirliliği, Erozyon ve Küresel Isınma’ konularında tespit ettikleri bir soruna grup arkadaşları ile çözüm aradılar. Araştırma sürelerini kararlaştırıp görev dağılımı yaptılar ve belirledikleri soruna çözüm yolları ararken kütüphanedeki basılı ve web tabanlı kaynakları kullandılar. Elde ettikleri bilgiler ışığında araştırma sonuçlarını kendilerine dağıtılan bilimsel araştırma kağıdındaki rapor bölümünü doldurarak ortaya koydular. Araştırmada kullandıkları kaynakları akademik yazım kurallarına uygun şekilde bir kaynakçada gösterdiler.  Gruplar hazırladıkları raporları sınıf ortamında sunarak arkadaşlarıyla paylaştılar.

Akademik dürüstlük ilkesini temel alarak yaptıkları bu çalışmayla öğrencilerimiz, bilim dünyasındaki yolculuklarına sistemli ve evrensel bir rehber eklediler.