Terakkili Öğretmenlerin Projesi Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi'ndeydi

2149

Tepeören Yerleşkemizden Coğrafya öğretmenimiz Başak Salimoğlu ve Edebiyat öğretmenimiz Elif Şahin, Coğrafyacılar Derneği ve Avrupa Coğrafyacılar Derneğinin 21 – 23 Mayıs tarihleri arasında Gazi Üniversitesi’nde düzenlediği “Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya” temalı Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi’ne disiplinler arası hazırladıkları Ballıca Köyü Dil-Kültür-Coğrafya İlişkisi Sosyal Sorumluluk Projelerinin sözlü bildirisiyle katıldılar.

Bu projede öğrencilerimiz belirli bir kültürü incelerken, mekan – kültür ilişkilerini göz önüne alarak, bu kültürün mekana bağlı farklılaşmalarını ve ortaya çıkan bu farklılığın nedenlerini sorguladılar. Araştırarak, keşfederek ve yeni şeyler öğrenip var olan bilgilerini yeniden yapılandırdılar.

Öğretmenlerimiz, hazırlık ve uygulama sürecinde, ana konu başlıkları ve bu başlıklara uyumlu alt konu başlıkları belirleyip öğrencilerimizin grup çalışması içinde olabilmeleri ve bu alt başlıkları araştırıp raporlamaları için görev paylaşımları yaptılar. Her öğrencimizin eşit çalışmasını ve sorumluluk almasını sağlayacak grup öz değerlendirme formları ve kitapçıkları hazırladılar ve yaptıkları ön hazırlıklardan sonra Kasım 2014’te Ballıca Köyü’ne bir gezi düzenlediler.

9. sınıf öğrencilerimiz köy halkıyla bölgedeki temel ekonomik faaliyetler, bölgenin sosyo-kültürel yapısı, bölgedeki göç olgusu ve göçün sosyal yapıya etkisi, köyün geleneksel yapısı, örf ve adetler, gelenek görenekler konularında röportajlar yaptı. Ardından, köy ilkokulunun öğrencileriyle buluştular ve hazırladıkları  yiyecekleri okulun bahçesinde birlikte kurdukları sofralarda öğrencilerle paylaştılar. Çeşitli oyunlar oynadılar, birlikte orman yürüyüşü yaptılar, bitkileri tanıdılar.  Köy ağılına gidip bölgenin ekonomik kaynağı olan hayvancılık üzerine konuştular. Ballıca At Spor Kulübü’nde kulübün yetkilisi Nur Türkay’la buluştular ve kentsel gelişim projeleri ve tarihçesi hakkında bilgi edindiler.

Gezinin ardından öğrencilerimiz, başlangıç aşamasında verilen değerlerin farkındalığıyla, projeyi tanıtan kısa bir film çalışması yapıp tüm değerleri ve çalışmaları kapsayan bir kitapçık hazırladılar. Gezi sırasında çektikleri fotoğraflarla poster çalışması ve proje sunumu yaptılar.

Projemiz, önümüzdeki dönem ekim ayında İstanbul Üniversitesi’nde de sözlü sunum olarak yerini alacak.