Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak

2076

Terakki; eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelerin, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirilmelerini ve işbirliğini sağlayan açık bir iletişim ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenliyor.

Aile, okul ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve davranışsal gelişim süreçlerinde kurulan bağı güçlü kılabilmek için lise 9. sınıf velilerimize yönelik “Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” konulu konferans; 31 Ekim Salı günü; Levent Yerleşkemizde Psikolojik Danışman Asude Işık Tunca, Tepeören Yerleşkemizde ise Psikolojik Danışman Müge Kösoğlu ile gerçekleşti.

Danışmanlarımız konferansta öncelikle ergenlik döneminin genel özellikleri, ergenlerin yaşadığı sosyal, duygusal ve fiziksel süreçler hakkında velilerimize bilgi verdi. Ardından, anne babaların çocuklarının akademik gelişimlerine nasıl katkıda bulunabileceğine değindiler.

“Başarı” kavramı üzerinde durarak, başarıya dair paradigmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, hedef belirlemenin akademik başarıya olumlu katkısı, gençlerin hedef belirleme sürecinde ebeveynlerin sorumluluklarının neler olabileceği konularının altını çizdiler.

Konferans sona ererken; “Okul-Aile” işbirliğinin başarıya olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, öğrencilerimizin gelişiminde aile ve okulun ortak bir tutumla hareket etmesinin destekleyici rolü üzerinde durdular.