5. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda Terakkililer

2560

Terakkili öğretmenler, 24 Mart Cumartesi günü düzenlenen 5. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda çeşitli okullardan öğretmenlere sunum yaptı. Konferansa Levent Yerleşkemizden Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Eda Karaçelebi, Tarık Ünlühan, İngilizce Öğretmenimiz İpek Kurcan Şahin; Matematik öğretmenlerimiz Ayfer Dürnel, Gizem Ayla Onat, Bahar Yüksel ve Eğitim Teknolojileri Uzmanımız Süleyman Sönmez katıldı.

Kültür Üniversitesinde düzenlenen konferansta Eda Karaçelebi, “Kodlamaya Oyunla Başlamak” adlı sunumunda kodlamanın ve oyunun eğitimdeki yeri ve öneminden, kodlama eğitiminin erken yaşlardan itibaren öğrenilmesinin faydalarından bahsetti. Ardından bu alanda hazırlanmış ve uygulanmış eğitsel oyunları paylaştı. Kavram olarak birbirleri yerine kullanılan, ama aslında birbirinden farklı olan kodlama ve algoritma kavramlarını; oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma kavramlarını örneklerle tanıttı. Erken yaşlarda bu kavramların hangi formlarda derslerimizde yer alması gerektiğini anlattı. Terakki’de Bilişim Teknolojileri dersi 2. sınıflar düzeyinde “Bilişim Dünyasına Yolculuk” ve 4. sınıflar düzeyinde “Ben Bir Küçük Programcıyım” kulüplerinde öğrencilerimizle gerçekleştirilen eğitsel oyun örneklerini paylaştı.

Eğitim Teknolojileri Konferansı

Tarık Ünlühan ve İpek Şahin “E-portfolyo ile Öğrenci Gelişimini İzleme” sunumunda öğrenme süreci referansı olarak e-portfolyonun nasıl kullanılabileceğinden ve proje grubuyla yaptıkları uygulama sürecinden ve bu sürecin sonuçlarından bahsetti. Sunumlarını üç bölüme ayırarak yapan öğretmenlerimiz, birinci bölümde e-portfolyonun ne olduğunu ve kullanım alanlarını, ikinci bölümde proje grubu öğrencileriyle Google Sites kullanarak e-portfolyo oluşturma aşamalarını anlattılar, üçüncü bölümde ise proje grubu öğrencilerinin hazırladıkları e-portfolyo örneklerini paylaştılar. E-portfolyo oluşturmak için “Google Sites” programının işlerliğinin 3. sınıf düzeyinde uygun olduğunun gözlemlendiğini ve PYP sürecinde öğrenci gelişimini takip için çok etkili bir araç olduğunu vurgulayarak sunumlarını bitirdiler.

Eğitim Teknolojileri Konferansı

Ayfer Dürnel, Gizem Ayla Onat, Bahar Yüksel ve Süleyman Sönmez “Çevrimiçi Ortamlarda Oyunlaştırma” sunumunda, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak için hazırladıkları öğretim tasarımını anlattılar. Oyunlaştırmanın Moodle ortamında kullanıldığı bu tasarımla 5. sınıfta temeli atılan ve öğrencilerin zorlandıkları Kesir, Ondalık Gösterim ve Yüzde konularının daha anlamlı ve kalıcı öğretilmesini amaçladılar.

Eğitim Teknolojileri Konferansı

Süleyman Sönmez ise 1 Mikroskop, Bir Oyunlaştırma, Bir de Artırılmış Gerçeklik, Dünyayı Yeni Gözlerle Görmemizi Sağlayabilir” sunumu yaptı. Bu sunum, öğrencilerin dünyaya yeni bir gözle bakabilmesini desteklemek için telefona ve bilgisayara görüntü aktarabilen yeni nesil dijital bir mikroskopla oyunlaştırma çalışması üzerineydi.

Eğitim Teknolojileri Konferansı