21. Yüzyılda Niçin Öğreniyoruz?

1892

[tag-cloud-fx settings=”settings2.xml”][/tag-cloud-fx]

Dinamik bir oluşum olan küreselleşme ve bilgi toplumunda eğitim ve öğretim dünyası, değişimin sürekliliği ve geleceğin bilinmezliği üzerine kurulu. Yeni eğitim teknolojileriyle “öğrenmeyi” herkes için olanaklı hale getiren dijital ve bilgi devriminin öğrencileri, artık bağımsız öğrenim sürecinde büyük bir rol üstleniyor ve bugün “nasıl öğrenileceğini öğrenmek”, okul sınırlarının ötesinde var olan yaşama hazırlık anlamına geliyor.

Yaşam boyu öğrenmeyi aşılayan bilgi toplumu, sanayi toplumunu geride bırakarak öğrencinin çevresiyle etkileşim ve işbirliği içinde aktif olabileceği bir ortam yaratıyor. Bilgi üretiminin yaygınlaştığı ve buna bağlı olarak da sürekli değişimin gerçekleştiği bir çağda Terakki, öğrencilerinin “öğrenme” kavramının farklı boyutlarını keşfetmesine ve öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı oluyor.

Geleneksel eğitim modelinde olduğu gibi, artık öğretmenin bilgiyi doğrudan öğrenciye aktarması beklenmiyor; “herşeyi bilen öğretmen” olgusu değişiyor. Bu yüzden Terakkili öğretmen ve öğrenciler, işbirliğine dayalı takım çalışmasını benimseyerek beraber öğrenmeye devam ediyor.

Edilgen öğrencinin izi artık kayboluyor ve öğrenci, günlük yaşam pratikleri içinde bilginin nasıl uygulanacağını kendi keşfetmeye başlıyor. International Baccalaureate (IB) eğitim programında da olduğu gibi Terakki, öğrenci değişim programları, uluslararası projeleri ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerinin sosyalleşerek deneyim kazanmasını ve öğrendikleri bilgiyi kendi tecrübeleriyle yorumlamasını sağlıyor.

Farklılıklara duyulan saygı sayesinde güçlenen dayanışma ruhu, kültürlerarası anlayışı beraberinde getiriyor ve bu da sosyal sorumluluk duygusunu geliştiriyor. Beraber yaşayabilmek, ortak fayda sağlayabilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için öğrenen birey, bilgiyi sürekli paylaşıyor.

Öğrenci, yaşam boyu öğrenerek kendi kendini yönetebilme ve karar verebilme yeteneğini beslemeye başlıyor. Böylece yaşam boyu öğrenilen her bilgi, birey, vatandaş ve özellikle de insan olarak öğrencinin gelişimini tamamlamak için sağlam adımlar atıyor.