Terakkililerden İklim Eylem Projesi

1520

Tepeören Yerleşkemizde gönüllü ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz yürüttükleri İklim Eylem Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaları 17 Mart Perşembe günü her iki yerleşkemizdeki ilkokul 4. sınıf öğrencilerimize çevrim içi söyleşide anlattı.

Küresel hedeflerden “İklim Eylemi” hedefi çerçevesinde Ekim ayında başlayan ve 6 hafta boyunca yürütülen bu İklim Eylem Projesi’nin amacı; daha iyi bir Dünya için eğitim yoluyla öğrencilerin iklim değişikliği ve çevresel tehditler konusundaki davranışlarını ve toplumların zihniyetini değiştirme, sosyal etkiyi artırma ve onları harekete geçirmekti.

“Take Action Global” adlı kuruluş tarafından düzenlenen, WWF’in (World Wide Fund for Nature) desteklediği bu projede öğrencilerimiz, üç haftayı organizasyona bağlı olarak gerçekleştirdikten sonra geri kalan üç haftayı konunun önemi nedeniyle daha geniş bir sürede daha ayrıntılı çalışmalar yapabilmek için organizasyondan bağımsız yürüttüler.

Bu projede öğrencilerimiz iklim değişikliğinin ne olduğunu, nedenlerini ve etkilerini keşfederek, çözüm geliştirme ve harekete geçme fırsatına sahip oldu.

Her hafta, farklı amaçlar doğrultusunda öğrencilerimiz Fen Bilimleri öğretmenleri Şenay Alnıkızıl’ın rehberliğinde çalışmalar planlayıp gerçekleştirdi. Projeyi yürüten öğrencilerimiz arkadaşlarını bilgilendirmek ve duyarlılıklarını artırmak için hazırladıkları kısa videolarla haftalık çalışmalarını paylaştı, sunumlar hazırladı, deneyler tasarladı, okul bahçesindeki ağaçları tanıdı, fidan dikti, anketler yaptı, Web 2.0 araçlarıyla afişler ve oyunlar tasarladı, şarkı sözleri yazdı. Dünya’nın farklı yerlerinden akranlarıyla çevrim içi buluşup çalışmalarını birbiriyle paylaşma ve yeni bilgiler öğrenme fırsatı yakaladılar.

1. hafta iklim değişikliğinin ne olduğu ve iklim değişikliğinin nedenlerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımız;

Öğrencilerimiz, iklim ve hava olayı arasındaki farkları tartışıp birbirinden farklı olduğunu keşfetti.

 • İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla iklim değişikliğinin çağrıştırdığı kelimeleri bulup beyin fırtınası yaptı.
 • İklim değişikliğinin nedenlerinin neler olabileceğini ve insan faaliyetlerinin iklim değişikliğindeki rolünü tartıştı.
 • İklim değişikliğinin nedenlerini tartıştı. Bu nedenlerin pek çoğunun insan kaynaklı olduğu sonucuna vardı.
 • İklim değişikliğinin nedenleriyle ilgili videoları izledi.
 • İklim değişikliğinin nedenlerinden biri olan sera gazı salınımlarının etkisini gözlemleyebilmek amacıyla projeyi yürüten öğrencilerimiz bir deney tasarladı. Öğrencilerimiz özellikle fosil yakıtların kullanımıyla artan karbondioksit miktarının daha fazla güneş ışığını tutarak küresel ısınmaya sebep olduğu sonucuna vardı.

2 ve 3. hafta iklim değişikliğinin etkilerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımız;

 • Öğrencilerimiz iklim değişikliğinin etkilerini araştırıp bir liste hazırladı. Hem oluşturdukları listeye hem de geçtiğimiz yaz yaşadığımız orman yangınlarına dikkat çekerek ülkemizde iklim değişikliğinin yarattığı etkileri gösteren resimler paylaştı.
 • Dengeli oranlardaki karbondioksit miktarının doğal döngü için önemini anlamak amacıyla bir deney tasarladı. Öğrencilerimiz dengeli karbondioksit salınımının atmosferin sıcaklığının korunması için önemini fark etti.
 • Sera etkisini anlamak için bir deney tasarladı. Deney sonunda, iklim değişikliğine neden olan insan faaliyetlerinin neler olabileceğini tartıştı.
 • İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olan ormansızlaşmanın önüne geçebilmek için ormanlarımızın korunması gerektiği ve ağaç dikiminin önemini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda çam kozalaklarının içindeki tohumları çimlendirmek için uygun şartları sağladı. Okul bahçesindeki bazı ağaç türlerinin özelliklerini ve yetişme koşullarını öğrendi.
 • Okuldaki yeşil alanlarının sulamasının, depolanan yağmur sularıyla gerçekleştiğini keşfetti.
 • Arkadaşlarının iklim değişikliği konusunda dikkatini çekmek ve bilinçlendirmek amacıyla scratch, thunkable, baamboozle, wordwall dijital araçlarını kullanarak iklim değişikliğiyle ilgili karikatür, oyun, hem dijital hem de kartondan poster hazırlayıp okul koridorunda sergiledi.
 • Dünya atmosferi fazla ısı depoladığında buzulların eriyeceği ve bu nedenle deniz seviyesinin yükseleceğini fark etmek için bir deney tasarladı. Bu deneyle öğrencilerimiz deniz seviyesinin yükselmesi için karadaki buzun eriyip su haline gelerek okyanusa karışması gerektiği sonucuna vardı.
 • Farklı ülkelerden akranlarıyla çevrim içi görüşmeler yapıp hazırladıkları çalışmalarını paylaştı. Bu paylaşımlar sayesinde öğrencilerimiz hem bilgi ve tecrübesini artırdı hem de akranlarının yaptığı çalışmalardan ilham alarak yeni fikirler üretti.

4.hafta iklim değişikliğine çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımız;

İklim değişikliğini önlemek ve çözüm üretmek amacıyla okulumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili teknik destek ekibimiz projeyi yürüten öğrencilerimize;

 • Binalarımızın LEED Gold Sertifikalı ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) Teşvik Ödülü’nün sahibi olduğu,
 • Evsel, kâğıt, plastik, cam, metal ve pil gibi atık kutularında toplanan atıkların bertaraf tesislerine ulaştırılmasının sağlandığı,
 • Yerleşkemizde 1870 adet güneş paneli bulunduğu ve elektrik ihtiyacının %40’ının güneş enerjisi ile karşılandığı ve yapılan üretimle birlikte yıllık yaklaşık 250 bin ton karbon salınımının azaltıldığı,
 • Aydınlatmada kullanılan led armatürlerle elektrik tasarrufu gerçekleştirildiği,
 • Sınıf ortamlarımızın havalandırmasının filtre edilmiş taze havayla beslenerek karbondioksitin olumsuz etkilerinden, polen ve tozdan korunduğu,
 • Sensörlü musluklar sayesinde önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığı,
 • Okul binamızda öğrenme ortamlarımızın, gün ışığından maksimum seviyede yararlandığı,
 • Okul camlarının hem enerji verimliliği sağlayan kaplamalı çift cam özellikte olduğu hem de daha fazla güneş kontrolü yapılabilmesi için dış camlarda yeşil renkli cam kullanıldığı bilgisi verildi.

Öğrencilerimiz Google form ile hazırlanan bir anket ile yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi bilinç ve davranışlarında meydana gelen değişimler ile ilgili geri bildirimde bulundu.

5 ve 6. hafta eylemlerle harekete geçmek, sosyal etkiyi çoğaltmak ve değişimler yaratmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarımız;

 • Projeyi yürüten öğrencilerimiz, yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi bilinç ve davranışlarında meydana gelen değişimlerden yola çıkarak bu etkinin daha geniş kitlelere yayılması, sosyal etkinin artması ve onların da sorunun farkına varıp harekete geçmesi için sözlerini kendilerinin yazdığı bir rap şarkı yaptı. Şarkı hem sınıflarda hem de okul koridorundaki barkovizyonda diğer öğrencilerle paylaşıldı.
 • Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu Müdürü Saadet Tarakçı, projede gönüllü çalışan öğrencilerimize iklim değişikliği konusunda yaptıkları özverili çalışmalar ile farkındalık yaratarak çevrelerini bilinçlendirdikleri, arkadaşlarına örnek oldukları için teşekkür sertifikası verdi.

Bu projeyle öğrencilerimiz küresel boyutta bir sorun haline gelen iklim değişikliği konusunda yaptıkları çalışmalarla tartıştı, keşfetti, çözümler üretti, yaratıcılıklarını ve duyarlılıklarını arttırdı, sosyal etki yarattı, yeni fikirleri hayata geçirme fırsatı buldu. Daha sonra gerçekleştirdikleri söyleşide çalışmalarını anlattıkları ilkokul öğrencilerimiz ise arkadaşlarının yaptığı bu çalışmaları büyük bir ilgi ve merakla dinledi.

İklim Eylem Projesi Çalışmalarından Görüntüler

İklim Değişikliği Deney Çalışması │ İklim Eylem Projesi

Öğrencilerimizden Rap Şarkı │ İklim Eylem Projesi