Terakkililer Uluslararası eTwinning Projesiyle Ormansızlaşmaya Çözümler Aradı

1321

Levent Yerleşkemizden ortaokul 7. sınıf öğrencilerimiz, Kasım ayında başladığı “FUNtastic Forest- from Seeds to Trees” başlıklı eTwinning* projesi kapsamında yurt içi ve yurt dışından öğrencilerle karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiler.

Macaristan, Ermenistan, Romanya, İspanya ve Türkiye ile ortak yürütülen bu projenin hedefi; öğrencilerin, doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığıyla ormanları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmalarına yardımcı olmak.

Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri öğretmenimiz Merve Aslı Utkan rehberliğinde katıldığı bu projede Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden olan “Karasal Yaşam” çerçevesinde kendi konularıyla ilgili araştırmalar yaptılar. Diğer ülkelerin yaptığı çalışmaları takip edip incelediler, tartıştılar, farklı bakış açıları geliştirdiler. Takım çalışmalarıyla iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri olan ormansızlaşmanın önüne geçebilmek için ortak çözümler aradılar.

Proje boyunca yapılan çalışmalardan bazıları:

 • Güvenli internet kullanımı – Tanışma etkinlikleri – Okul ve Ülke tanıtımları,
 • Proje logosu oluşturma (tüm partner ülkelerin oylamasıyla proje logosu seçimi),
 • Ormanları korumak için yapılan farkındalık çalışmaları (poster hazırlama, slogan oluşturma, video tasarlama – Loom, Genially, Google Slides vb. ),
 • Karışık ülke takımlarının yürüttüğü ortak çalışmalar (Canva, Jamboard, Padlet, Mentimeter, Storyjumper vb. kullanılarak afiş tasarımları, anketler ve ortak e-kitap oluşturulması),
 • İklim değişikliği ile mücadelede ormanların öneminin araştırılması (sunum hazırlama),
 • Ormanda yapılabilecek orman sevgisi bilincini artıracak ve eğlenerek öğrenmeyi sağlayacak etkinlikler (okul bahçemizde ve farklı alanlarda),
 • Tohum ekimi,
 • Tohumdan ağaca günlük oluşturma (kontrollü deney),
 • Çevremizdeki biyoçeşitliliğin araştırılması ve fotoğraflandırılması,
 • Dijital araçlarla (Nearpod, Quizizz, Wordwall, Kahoot, Baamboozle vb.) tasarlanan oyunlar ile özel günlerin kutlanması (Dünya günü, Su günü, Orman günü vb.)
 • Okul genelinde projenin yaygınlaştırılması (sınıf duyuruları, panolar, sanal sergi vb.)

Yapılan çalışmalar projemizin sosyal medya hesabında da (@FUNtasticForest) paylaşılıyor.

Bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme, iletişim, takım çalışması, sosyal farkındalık, çevresel farkındalık, küresel farkındalık, sağlıklı yaşam, planlama ve organizasyon, etkin katılım, dışa dönüklük, açık fikirlilik ve empati gibi temel yaşam becerilerini kapsayan eTwinning projemizin değerlendirme süreci öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlere ayrı ayrı uygulanan anketlerle tamamlandı. 5 ülkenin projeden sorumlu öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşecek son çevrim içi toplantıda anket sonuçlarının analizleri yapıldıktan sonra proje sona erecek.

*eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. eTwinning projelerinin temel amacı; Avrupa’nın farklı ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin deneyimlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmak; Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere yeni öğrenme fırsatları sunmak.