Terakkili Öğretmenler Sunumlarıyla 14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'ndaydı

2320

Levent Yerleşkemizden Tarih Öğretmenimiz Ahmet Gündoğan ve Fizik Öğretmenimiz Ahmet Astepe, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nin 13 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği 14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunum yaptılar. Konferansa Türkiye genelinde 45 ilden 500 iyi örnek başvurdu, aralarından 80 sözlü sunum ve 16 poster sunum seçildi.

Gündoğan, “18. Terakki Tarih Günleri: Savaş ve Göç” başlıklı sunumunda geçen yıl Terakki’de düzenlenen Tarih Günleri’nde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sanat faaliyetleri ve Suriyeli öğrencilerle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri hakkında farklı illerden gelen katılımcıları bilgilendirdi.

Astepe, “Lise Fen ve Sosyal Ders Kazanımlarının STS Bodrum Okul Gemisi’nde Gerçekleştirilen Denizcilik ve Yelken Eğitim Seyrinde Uygulanması” adlı çalışmasını sundu. Öğrencilerimizle birlikte STS Bodrum Okul Gemisi’nde gerçekleştirilen yedi günlük eğitim seyrini ve bu seyir sırasında lise müfredatındaki biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat ve fizik dersleri kazanımlarının uygulanması çalışmalarını paylaştı.