Terakkili Öğretmenler 15. Geleneksel IB Günü Bienali’nde Sunum Yaptı

2401

Terakkili IBDP öğretmenleri, 23 Mart Cumartesi günü İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşen “IB Approaches for the Future (Gelecek için IB Yaklaşımları)” temalı 15. Geleneksel IB Günü Bienali’ne sunumlarıyla katıldılar. Her iki yerleşkemizden öğretmenlerimiz, IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari ve IB Okullar Koordinatörü Fidelis Nthenge’nin konuklar arasında olduğu bienalde Türkiye’den IB eğitimcileriyle bir araya gelerek uzman oldukları alanlarla ilgili çeşitli paylaşımlarda bulundular.

Levent Yerleşkesi lise Matematik öğretmenlerimiz Canan Ayhan Öztürk ve Mehtap Sabah, matematiksel bilgiyi bilgi kuramı ekseninde değerlendirdikleri “Sharing Samples About Theory of Knowledge Integrated Maths Lessons (Matematik Derslerinde Bilgi Kuramının Kullanıldığı Örnek Derslerin Paylaşımı) konulu bir sunum yaptılar. Bu sunumda öğretmenlerimiz bilgi kuramı uygulamalarının matematik derslerindeki önemi ve sonuçlarını konuştular. Öğrenci ürünleri ve yapılandırılmış ders planı örneklerini gösterdiler. Levent Yerleşkemizden Canan Özkul ve Tepeören Yerleşkemizden İpek Dulundu ise gerçekleştirdikleri matematik sunumunda, öğrencilerini matematik dersi bitirme projesi yazma sürecine hazırlarken 10 ve 11. sınıf düzeyinde uygulanan 5 adımda 5 farklı aktiviteye ilişkin içerik ve süreci paylaştı. Sunumlarının ismi şuydu: “Five Different Activities Connected with the ATL Skills to Get the Students Ready for Mathematical Exploration is Being Discussed in the Presentation (Öğrencilerimizi iç değerlendirme sürecine hazırlarken kullandığımız 5 farklı aktivite ve öğrenme yaklaşımları ile olan bağlantıları)’’.

Levent Yerleşkemizden Fizik Öğretmenimiz İlhan Çalışkan, “The Role of Serendipity in Scientific Discoveries (Bilimsel Keşiflerde Tesadüfün Rolü)” konulu sunumda radyoaktivitenin keşfinden hareketle, Temel Bilimler ve özellikle Fizik alanında yapılan ve şans faktörünün önemli olduğu düşünülen diğer keşif örneklerini verdi. Öğretmenimiz bu konudaki Fizik dersi ve Bilgi Kuramı dersinin entegrasyonuna yönelik bilgi ve tecrübelerini anlattı. Keşifler her ne kadar beklenmeyen tesadüfler sonucunda bulunmuş gibi gözükse de aslında keşiflerin izlenen bilimsel yöntem, sezgi, tümevarımlı usa vurma, yaratıcı düşünce, merak ve kendi alanında bilimsel yeterliliğinin sonucunda ortaya çıktığını vurguladı ve Bilgi Kuramındaki bilgiye ulaşma yolları ile ilişkilendirdi.

Levent Yerleşkesi Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge – TOK) öğretmenlerimizden Lucy Griffin, Yasemin Erdinç ve Victoria Gauna’nın yaptıkları “The Presentation Explores How TOK and Subject Teachers Can Work Together to Integrate Critical Thinking Skills in Their Subject Areas (TOK Kavramları İle Entegrasyonun Nasıl Uygulanabileceğine Dair Stratejiler)’’ konulu sunumda IB Diploma Programı’nın çekirdeğinde yer alan Bilgi Kuramı dersinde edinilen eleştirel düşünce becerilerinin diğer IB derslerine entegre edilmesine yönelik yaklaşım ve uygulamaları kavramsal ve uygulamalı boyutlarıyla aktardılar. Sunumun başında Bilgi Kuramı dersindeki temel kavramları irdelediler. Daha sonra Language B (İngilizce), ESS (Çevre Sistemleri ve Toplumlar) ve Tarih/20. Yüzyılda Türkiye derslerinde yapılan uygulamalardan örnekleri sundular. Sunum, katılımcıların disiplinler arası bir örnekten yola çıkarak, kendi derslerinde Bilgi Kuramı bağlantılarını kurabilecekleri stratejileri paylaştıkları bir uygulama ile sona erdi.