Terakkili Genç Kimyacılar Farklı Kültürlerle Tanışıyor, Deneyler Yapıyor

2678

Kimya Bölümümüz, Terakki’nin 130 yılı aşan bilim, sanat, kültür alanındaki birikimini çevresiyle paylaştığı 130+ Projesi kapsamında üç senedir gerçekleştirdiği Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi’ni uluslararası platform eTwinning’e taşıyarak Yunanistan’daki Music School of Komotini ile 13 – 16 Mart tarihleri arasında “Making Experiments-Learning Different Cultures” adlı bir proje gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonunun e-Öğrenme Programının ana hareketi olarak 2005’te başlatılan ve  2007’den itibaren Yaşam Boyu Öğrenme Programı’na entegre edilen eTwinning topluluğu, Avrupa’daki okullar arasında iletişim kurulmasını, işbirliği yapılmasını, projeler geliştirilmesini, fikirlerin ve uygulamaların paylaşılmasını sağlamak için katılımcı okullara yönelik bir platform sunuyor. Çalışma alanı olan eTwinning Portalı, öğretmenlerin proje, fikir ve uygulamalarını birbiriyle paylaşabilmeleri ve platformdaki çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak beraber çalışabilmeleri için onlara çevrimiçi araçlar sağlıyor.

2011 senesinden beri öğretmenlerimizin deneyimini, öğrencilerimizin bilgilerini ve laboratuvar donanımını İstanbul’un laboratuvar dersliklerinde deney yapma imkanına ve koşullarına sahip olamayan kardeş okullarla paylaşan Kimya Bölümümüz, bu sene Yunanistan’daki müzik okulu ile laboratuvar deneyimlerini paylaşma ve farklı bir kültür tanıma fırsatının yaratılmasını sağladı.

Yunanistan’daki Music School of Komotini’den 2 öğretmen ve 14 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen kimya içerikli eTwinning projemizde misafir öğrencilerimiz, 6 gruba ayrıldı. Terakkili gençler kimya laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde; “Periyodik Özellikler”, “KClO3 Ayrışması”, Asit – Baz Titrasyonu”, “Gümüş Ayna”, “Fosforun Yanması”, “PbI2 çökmesi / Polistirenin Monomerlerine Ayrışması” adlı 6 deneyi misafir öğrencilere gösterip deneylerin istasyon sistemiyle her grup tarafından yapılmasına yardımcı oldular.

Öğretmenlerimiz ise kimya dersine ilginin ve deney yapma isteğinin artırılması için seçilmiş  “Katot / Kanal Işınları”, “Çatapat” ve “Sonsuz Köpük” adlı 3 gösteri deneyi yaptılar. Fizik laboratuvarında da öğrenciler “Fırça Robot’’ etkinliğini gerçekleştirdiler.

Daha sonra öğrenciler projeyi bir anketle değerlendirip, duygu ve düşüncelerini dile getiren mektuplar yazdılar. Konuk okulun öğrencileri, enstrümanlar eşliğinde Türk ve Yunan parçalarını çalarak mini bir konser verdiler ve ardından spor salonunda çeşitli aktivitelerde bulundular.

Misafirlerimiz öğretmen ve öğrencilerimizin eşliğinde İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinden Sultanahmet tarihi yarımadasındaki Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıçı, Sultanahmet Camii ve Hipodrom alanını gezdiler.

Öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini paylaştığı eTwinning iletişim aracı Twin Space’de Komotini müzik okulundan konuk öğrencimiz Nicolas’ın yorumu ise şöyle; “Ziyaretimiz sırasında ilginç  deneyler yaparak Kimya ve Fizik alanında bir çok deneyim kazandık ve en önemlisi yeni arkadaşlıklar kurduk. Bu ziyareti çok sevdim ve sizleri de okulumuza bekliyoruz.”

Öğrencimiz Sude Karatağ ise öğretmenlerinin büyük desteğini alarak mükemmel bir projeyi başarıyla tamamlamanın mutluluğu içinde duygularını, “Bu programı büyük bir farkındalıkla tamamlamış ve kendimize de birçok açıdan yeni şeyler katmıştık. Program boyunca bizi destekleyen tüm öğretmenlerimize bize bunları yaşama olanağı sundukları için teşekkürlerimi iletiyorum.” sözleriyle paylaşıyor.

Farklı bölümlerimizin de katkılarıyla Music School of Komotini ile ortak projelerimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Mart 2014