Terakkili Delegeler JMUN 2016’ya Katıldı

3565

Her iki yerleşkemizden ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 15 – 18 Aralık tarihleri arasında bu yıl 10.su gerçekleşen JMUN 2016 Konferansı’ndaydı. Hisar Okullarının düzenlediği konferansta Terakkili delegeler, “Sürdürülebilir Bir Gelecek” başlığı altında açılan Sağlık, Eğitim ve Gençlik gibi çeşitli komitelerde küresel sorunlara çözümler üretti. Bu çözümleri de Türkiye’den ve dünyadan arkadaşlarıyla tartıştı. 

Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Mısır, Çin ve Kuzey Kore’nin; Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise Güney Kore’nin delegeliğini yaptı. Öğrencilerimiz konferans boyunca Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarılarının hazırlanmasında etkin bir rol aldılar. 

Öğrencilerimizin komitelerinde ele aldıkları konulardan bazıları: “çocuk mültecilerin eğitime erişim sorunu”, “biyoçeşitliliğin azalması ve olası ekosistem çökmesi”, “büyük ölçekli istemsiz göçün etkilerini azaltmak”, “Güney Çin Denizi’nin çözülmeyen sorunu”, “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi”, “büyük miktarda veri dolandırıcılık davaları”ydı.