Terakkili Delegeler Dünya Sorunlarına Çözümler Üretiyor

3058

Tepeören Yerleşkemizden TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından Üsküdar Amerikan Lisesi’nde gerçekleşen TIMUN’15 ve İspanya’da American School of Barcelona’nın düzenlediği BCNMUN’15 konferanslarında dünya sorunlarını ele aldı.

20150411_150348

Bu yıl 19 – 22 Kasım tarihleri arasında 15 ülkeden 25 okulun katıldığı “Sürekli Değişen Bir Dünyada Denge Arayışı” temalı TIMUN’15 konferansında Terakkili delegeler, Romanya ve Brezilya ülkelerini temsil ettiler. Dünyamızı etkileyen değişim süreçlerini, nedenlerini ve çözümlerini tartıştılar.

TIMUN’15 konferansının gündemini oluşturan “terörist gruplara silah temin edilmesi”, “siviller için savaş alanlarında güvenli bölgeler oluşturulması”, “çatışma bölgelerindeki mülteciler ile ilgili göçmen politikasının gözden geçirilmesi”, “tarımda insan yapımı kimyasal maddelerin kullanımın azaltılması” ve “salgın hastalıklar sonucu oluşan kriz politikalarının iyileştirilmesi” gibi birçok konuya çözümler üretti.

Öğrencilerimizden Kayra Kapran (9B) Özel Komitede “Salgın hastalıklar sonucu oluşan kriz politikalarının iyileştirilmesi”, İlayda Albaş (9B) Çevre Komitesinde “Tarımda insan yapımı kimyasal maddelerin kullanımın azaltılması”; Barış Topçuoğlu (10A) Bölgesel İhtilaflar Komitesinde “Kuril Adaları ve denizcilik rotaları sorunu”, Deniz Mina Karaer (10A) Ekonomik ve Sosyal Konsey “Savaş bölgelerinde bulunan UNESCO listesindeki dünya mirasının korunması” ve Selin Avcı (10A) da Yasal Komitede “Vatansız insanlar sorunu” ve “Sivil güvenlik güçleri ile ilgili yasalarda standartlaşmanın düzenlenmesi” sorunları ile üzerine hazırladıkları kararnameleri için yeterli oy alarak kararname başkanlığını aldılar. İlayda Albaş’ın kararnamesi komitesinde oy çokluğu ile geçti.

26 – 28 Kasım tarihleri arasında ise 11 farklı ülkeden 22 okulun yer aldığı, “Dünya Değişimine Katkıda Bulunmak için Zihinleri Açmak” temalı BCNMUN’15 konferansında Terakkili delegeler, Orta Afrika Cumhuriyeti, Malta, Eritre, Çek Cumhuriyeti ve Haiti ülkelerini temsil etti.

Konferans öncesi öğrencilerimiz, Barselona Büyükelçimiz Emir Salim Yüksel ve Ticaret Ataşemiz Aynur Çomoğlu ile ofislerinde sohbet etti. Hem İspanya ve Türkiye ile ilgili güncel konular üzerine sorularını sordular hem de meslekleri hakkında bilgi edindiler.

20151125_112601

Konferans sırasında da öğrencilerimiz, “Çatışma bölgelerindeki sivil halkın korunması”, “iklim değişikliklerinin okyanuslar ve balık stokları üzerindeki etkisi”, “çocuk haklarının korunması”,“insansız hava araçlarının kullanımı” gibi birçok farklı soruna çözüm önerileri sundu. Hazırladıkları kararnameleri konferansın ilk gününde “lobbying” adını verilen bölümde diğer katılımcılarla paylaşıp belli bir sayıda taraftar ülke toplayarak kararnamenin tartışılmasına yetecek imza sayısını toplamaya çalıştı.

Öğrencilerimizden Umay Sezen Acar (9C), Genel Kurulda “okyanusların durumu, azalan balık stokları, kirlilik ve iklim değişikliği”; Nasmina Tekinalp (10A), Uluslararası Barış ve Güvenlik Konseyinde “insansız hava araçlarının kullanımı ve kontrolü”; Arda Aksakal (10A), Ekonomik ve Sosyal Konsey “kaynakların yasadışı satışında uluslararası işbirliği” ve Deniz Mina Karaer (10A) “Doğal afetlerin önlenmesi ve tahliye edilmesinde uluslararası işbirliği” konularında hazırladıkları kararnameleri yeterli oy alarak beyan etti. Yapılan tartışmalar sonucunda Deniz Mina Karaer’in hazırladığı kararnameyi, komitesinden oy çokluğu ile geçirmeyi başardı.

Öğrencilerimiz, tüm dünyayı ilgilendiren gündem maddeleri için kararnameler hazırlarken; sorun tespit etme, çözüm üretebilme, kararname yazabilme, takım çalışması yapma, ikna edebilme, kendini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade edebilme ve görüş belirtebilme gibi birçok akademik beceriyi aynı anda geliştirebilme imkânı buldu.