Terakkide Kütüphane Haftası

670

Anaokulundan liseye tüm öğrencilerimiz, Kütüphane Haftası’nı 10 – 14 Nisan tarihleri arasında kütüphanecilerimizin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yazarlarla Buluşmalar

Her iki yerleşkemizde anaokulu 6 yaş çocuklarımız, yazar Nüket Tuna’yla buluştu. “Benekli’nin Teli Koparsa” isimli kitabının hikayesini öğrencilerimize anlatan Tuna, keman çalarak, şarkılarla ve Vivaldi’nin besteleriyle renklendirdiği etkinlikte öğrencilerimizde nota bilgisi farkındalığı oluşturdu. Müzik, dans ve kısa çizgi filmin yer aldığı etkileşimli  süren etkinlik, baş karakter Benekli’nin hikayesinde telini tamir etmesiyle mutlu sona bağlandı.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, yazar Hilal Ateş Öztan’la söyleşti. Öğrencilerimiz, merakla başlayıp araştırmayla devam eden kitabın başkarakteri Pugi’nin maceralarını dinledi. Yazarın “Ben de yapabilirim dediğiniz neler var?” sorusuna cevaben öğrencilerimiz düşüncelerini heyecanla paylaştı. Hayallerini yüksek sesle ifade eden öğrencilerimize arkadaşları “Neden Olmasın ki?” diye karşılık vererek, hayallerimize giden yolda yılmamak gerektiğini vurguladı. Merak ettiklerimizin peşine düşmemizi, sorgulamamızı, açık fikirli olup doğru yollara ulaşmak için çaba sarf etmemizi, çevremize de duyarlı olursak hedeflerimize ulaşmakta hiçbir engelin kalmayacağını birbirleriyle paylaştı. Öztan’ın “Kendine inanmak bir renk olsaydı hangi renk olurdu?” sorusunun ardından, öğrencilerimizin rengarenk hikayeleriyle söyleşi tamamlandı.

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz, yazar Handan Belivermiş’in “Zümrüd ile Asgerd” adlı kitap etkinliğine katıldılar. Konuğumuz, kitabın ana karakterlerinin hayatını gölge tiyatrosuyla anlattı. Zümrüd’ün bir buçuk kanatlı bir kuş, Asgerd’in ise tek gözlü bir kedi olduğu masalda, karakterlerin evlerini aramasıyla başlayan macera, “Peki evimiz gerçekte neresidir? Doğup büyüdüğümüz yer mi? Yoksa dostlarımızın yanı mı?” sorularının öğrencilere sorulmasıyla devam etti. Gitar eşliğinde masal anlatımını yapan Belivermiş, masalın sonunu söylemeyerek, öğrencilerimizi merak duygusuyla bırakıp söyleşiyi sonlandırdı.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, Terakkili yazarlar Banu Kırgız, Gülenbilge Ersan ve Pınar Kilimci’yle bir araya geldi. Konuklarımız, ilkokul yıllarından liseye kadar olan Terakki günlerini, mezuniyet sonrası yaşam ve yazarlık süreçlerini öğrencilerimizle paylaştı. “Okul kütüphanesiyle ve kitaplarla olan ilişkileri”, “bir kitabın yayın yolculuğu”, “çocuk edebiyatı yazarı ve okuru olmak”, “okurlarla buluşmalar”, “yazarken konu seçimleri”, “esin kaynakları” sohbet konularından oldu. Konuklarımız, öğrencilerimizin sorularını yanıtladıktan sonra sona erdi.

Yaratıcı Etkinlikler

Her iki yerleşkemizde anaokulu, ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencilerimiz ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz, okuyup beğendikleri bir kitabı kendilerinden bir alt sınıftaki arkadaşlarına sundu. “Büyüklerden Küçüklere Kitap Tanıtımı” adlı bu etkinlikte tanıtımlarını yaptıkları görsel sunum, poster, maket ve çeşitli aksesuarları kullanarak arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştılar. Ayrıca Tepeören Yerleşkemizde gönüllü lise öğrencilerimiz, anaokulu öğrencilerine okuma sevgisi kazandırmak ve küçük kardeşlerine örnek olmak adına onlara kütüphanemizde kitap okudular. “Anaokulu Kardeşine Kitap Oku” adlı bu etkinlik, öğrencilerimizin soru ve cevaplarıyla etkileşimli bir biçimde tamamlandı.

Öğrencilerimizin okuma becerilerinin gelişimine destek olan ve kitaplardan keyif alma yoluyla edebi zevklerini geliştiren etkinlikte; araştırıp sorgulayarak okuyan, okuduklarını anlamlandıran ve kendi gelişimlerine katkı sağlayan  4. sınıf öğrencilerimiz de kitap tanıtım ürünlerini, sınıf koridorlarında “Okuma Müzesi” adıyla 3. sınıflara gerçekleştirdi.

İlkokul 1.sınıf öğrencilerimiz, Çizgi Film Kulübümüzün 2016 yılında hazırladığı “Benim Evim Kitaplık” adlı çizgi filmi izlediler. Levent Yerleşkemizden ilkokul ve ortaokul seviyesindeki kulüp öğrencilerimizin, çizgi film öğretmenimiz Işıl Mısırlıoğlu’nun rehberliğinde yaptığı bu film, Yaratıcı Drama Birimimizin “Eğitim için Tiyatro” projesi kapsamında ürettiği aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladı. Filmin amacı; kitaplarla öğrencilerimizin arasında bağ kurmak, onlara kütüphaneyi kullanma sorumluluğu kazandırmak ve onların sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.

Plastik Sanatlar Bölümüyle işbirliği içinde Levent Yerleşkemizde gerçekleşen “Don’t judge a book by its cover” projesi kapsamındaki sergide lise öğrencilerimiz, seçtikleri kitapların kapaklarını kendi yorumlarıyla yeniden tasarladı. Bu yaratıcı kitap kapakları, kütüphane kataloğuna ve e-kitaplara yönlendirilen kare kodlarla lise fuar alanımızda sergilendi.  Ayrıca her iki yerleşkemizden ilkokul öğrencilerimiz, Origami Atölyesi’nde “kitap” konulu tasarımlar yaptılar.

Ayrıca, kütüphanecilerimiz seçtikleri kitapların arka kapaklarını seslendirip bir “Sesli Arka Kapak” sergisi hazırladı. Terakkili ziyaretçiler, arka kapaklarda yer alan kare kodlar aracılığıyla bu seslerle buluştu.

Kendi kitaplarını yazan ilkokul öğrencilerimiz, “Kitabım Kütüphanede” etkinliğiyle kitaplarını kütüphane raflarında görmeye başladı. Zümre öğretmenlerimiz ve kütüphanecilerimizin işbirliğiyle gerçekleşen bu girişimle amaç; öğrencilerimizin özne olmaları, kütüphane raflarında kendi eserlerine yer verilerek, okuma ve kütüphane kültürüne katkıda bulunmalarını, öğrenme süreçlerinde akranlar arası işbirlikçi öğrenmeyi deneyimlemelerini sağlamak.

Koridor, bahçe, kütüphane gibi çeşitli alanlarda Müzik Bölümümüzle işbirliğiyle düzenlenen Müzik Dinletileri’nde öğrencilerimiz müzikal performanslarını sergilediler. Anaokulu çocuklarımız, farklı alanlarda kitaba verilen önemi fark etmeleri amacıyla müzik öğretmenimiz Gizem Akduman’ın yazıp bestelediği  “Kitap ve Kütüphane” konulu şarkıyı dinledi, öğrendi ve hep birlikte söylediler.

Okuma kültürüne katkı sağlamak ve okumanın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla tüm sınıf seviyelerinden öğrencilerimiz, farklı zaman aralıklarında ve alanlarda “Her Şeyi Bırak Oku” etkinliği yaparak, 10 dakika boyunca sessizce kitaplarını okudular. Ayrıca, öğrencilerimiz daha sonra okullarımızda düzenlenen Kitap Fuarı’na katıldılar.

Kütüphane Sohbetleri

Lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, IB Koordinatörlüğümüzle işbirliği içinde gerçekleşen “Kütüphaneci Sohbetleri” etkinliğinde Tepeören Yerleşkemizde Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Kütüphane Direktörü Deniz Baltacı’yla, Levent Yerleşkemizde ise Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonlar ve Bilgi Hizmetleri Ekip Lideri Sina Mater’le söyleşti. Dijital dönüşüm çağında kendine yatırım yapmanın önemi ve üniversite kütüphanelerinin ve kütüphanecilerinin rolleri, yurtiçi ve yurtdışı örnekleriyle üniversite kütüphanelerinde verilen hizmetler, araştırma kütüphanelerinde kullanıcının beklentileri konuları hakkında sohbet ettiler.

Ortaokul 5. öğrencilerimiz,  “Bilgiyi Sınıflandırıyoruz” etkinliğinde basılı ve elektronik kaynaklarda yer alan bilginin sınıflandırılması hakkında bir sunum izledi ve kütüphanelerimizdeki basılı kaynakların sınıflandırma ve yerleştirme düzeni, elektronik kaynaklarda doğru bilgiyi hızlı ve kolay bulmanın püf noktalarını öğrendi. “Tadımlık Kitaplar” etkinliğinde ise tadım masalarında kendileri için seçilen kitapların arka kapaklarını, iç kapaklarını ve kitabın ilk sayfalarını okuyup kendilerine dağıtılan çalışma kağıtlarını doldurarak edindikleri bilgileri uyguladılar.

Gönüllü öğretmenlerimiz  “Benim için Kütüphane…” cümlesini tamamladıkları bir kısa film yaptılar. Öğrencilerimizin okuma becerilerinin gelişimine destek olmak, kitaplardan keyif alırken edebi zevklerini geliştirmek; araştıran, sorgulayan, okuyan bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen bu çalışmayı öğrencilerimiz sınıflarında izlediler.

Son olarak, öğrencilerimiz kütüphanede görmek istedikleri kitapları, kütüphaneye dair hayallerini, önerilerini, beklentilerini “Kütüphaneden Dileğim” kutusunun içine atmak üzere kaleme aldı. Kütüphane kullanım ve okuma alışkanlığını destekleme, en çok kullanılan ortak alanlardan biri olan kütüphaneye, öğrencilerimizin özne olarak da katkıda bulunabileceklerini fark etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu etkinlikte paylaşılan dilekler değerlendirilecek.