Terakili Gençler Cumhuriyet Dönemi Kadınının Mücadelesini Anlattı

2387

Levent Yerleşkemizden ortaokul öğrencimiz Defne Diler (8I) ve Tepeören Yerleşkemizden öğrencimiz Nehir Karaduman (8B), 8. sınıf seviyesinden arkadaşlarına “Cumhuriyet ve Kadın” temalı bir panel hazırladılar. Nehir ve Defne, “Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi’nde kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayattaki rolleri nasıl bir dönüşüm geçirdi? Kadın Hakları bu dönemde nasıl gelişti? Kadının hak mücadelesine emek veren kadınlar kimlerdi?” soruları çerçevesinde makaleler üzerinden yaptıkları araştırmaları paylaştı.

Defne; Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi’nde kadına bakışı ve kadının mücadelesini tarihsel olarak anlattı. Nehir ise Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi’nde mücadele eden kadınları ve yaklaşımlarını aktardı.

Defne konuşmasında, bu ülkenin kadınlarının bugünlere kolay gelmediğini Tanzimat Dönemi’nde başlayan, Meşrutiyet ile devam eden ve Cumhuriyetle sonuçlanan uzun ve zorlu bir yoldan geçtiklerini ifade etti.  Tanzimat Dönemi’nde kadınların çalışması ve toplum hayatında yer alması ile ilgili kadınların yardımına kadın yazarların koştuğunu belirtti. II. Meşrutiyet ve sonrası kadın hareketinde okuryazar Osmanlı kadınının ufkunun açıldığını kadının yeni bir kimlik kazanmaya başladığını vurguladı. Asıl dönüşüm ve başarının Cumhuriyet ile olduğunun birçok Batı ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyarak kadın-erkek eşitliği konusunda önemli bir atılımın yaşandığının altını çizdi. Cumhuriyet döneminde Kadınlar Halk Partisi’nin kurulduğunu ve ilerleyen yıllarda Türk Kadınlar Birliği olarak faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Defne konuşmasını, “Bir kız çocuğu olarak tüm özgürlüğümü Cumhuriyete ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduğumu biliyorum. Bugün özgürce giyeceğim kıyafetleri, okuyacağım kitapları, gelecekteki mesleğimi seçebiliyorsam, erkek arkadaşlarım gibi istediğim yere gidebiliyor ve fikirlerimi özgürce söyleyebiliyorsam bu Cumhuriyet sayesinde. Söz… Cumhuriyetin aydınlattığı bu yolda vazgeçmeden ilerleyeceğim. Çok okuyacak, çok çalışacağım. Ülkeme yararlı bir insan olacağım. Çünkü ben Mustafa Kemal Atatürk’ün kızıyım. Çünkü ben Cumhuriyet’in çocuğuyum.” sözleriyle sonlandırdı.

Nehir konuşmasında, Tanzimat Dönemi’nde Fahrünnisa Hanım, Fatma Aliye Hanım gibi yazarların yazdıkları yazılar ve eserlerle kadınların yanlarında olduğunu, haklarını savunduklarını ve kadın hareketine hız kazandırdıklarını ifade etti. Meşrutiyet Dönemi’nde Emine Semiye, Gülistan İsmet, Yaşar Nezihe, Bedra Osman, Belkıs Şevket gibi öncü kadınların haklarını alabilmek için nasıl zorlu bir mücadele içine giriştiğini vurguladı. Cumhuriyet kadınlarından Mualla Eyüboğlu’nun ideal kadını nasıl anlattığı üzerinde durdu.

Nehir konuşmasını, “Cumhuriyet’i kurarken Atatürk, ‘Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyet’i kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır.’ der. Tarihsel sürece baktığınız zaman kadınlar çok zorlu yollardan geçerek haklarına kavuşmuşlardır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve günümüze uzanan süreçte, kadın hareketine emek veren ve bu yolda mücadele veren tüm insanlara teşekkür ediyorum. Ben de haklarım için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim.” sözleriyle sonlandırdı.