Sözcüklerle Dans 23. Şiir Festivalimiz Gerçekleşti

815

Terakki Vakfı Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün İstanbul ili, lise ve dengi okulları arasında düzenlediği “Sözcüklerle Dans” adlı şiir festivalinin yirmi üçüncüsü 16 Mayıs Salı günü Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşti. Bu yılki teması “Gece” olan festivale İstanbul’daki 19 liseden 56 öğrenci katıldı. 23. Şiir Festivali’nin onur ödülünü ise Sunay Akın aldı.

Festivalimiz, öğrencilerin edebiyatın önemli bir türü olan şiirle aralarındaki bağları kuvvetlendirmeyi, şiir sevgilerini artırmayı, şiirin büyülü dünyası ve hayat arasında bir köprü kurmayı; en önemlisi de katılımcıları şiir paydasında buluşturarak sosyal açıdan geliştirmeyi amaçlıyor.

Liseler arası ve Terakki Lisesi başlıkları altında ayrı ayrı değerlendirilen 99 şiir titizlikle okundu. Seçici kurulda; Turgay Fişekçi (seçici kurul başkanı) Altay Öktem, A. Ertan Mısırlı, Cenk Gündoğdu ve Elif Sofya yer aldı. Değerlendirmelerin ardından jüri raporunu sundu.

Liseler arası yarışmada birincilik ödülünü geniş soluklu anlatım ve konuyu şiire taşımadaki başarısıyla Kabataş Erkek Lisesinden Necati Siyahhan “Gecenin Aynaları” adlı şiiriyle; ikincilik ödülünü şiirsel söylemdeki başarısıyla VKV Özel Koç Lisesinden Evin Çakmak “Gece Benim Gözlerim” adlı şiiriyle; üçüncülük ödülünü ise günlük hayatın ayrıntılarını şiire başarılı bir şekilde yansıtmasıyla İstek Özel Acıbadem Lisesinden Ege Topoyan “Fazla Mesai” adlı şiiriyle aldı. Mansiyon ödülünü anlatımındaki başarısıyla İstek Özel Acıbadem Lisesinden Ali Seymen Özhamurkar “Gece İnsanı” şiiriyle aldı.

Terakki Vakfı Okulları değerlendirmesinde ise birincilik ödülünü, geniş kültür birikimini yoğun bir şiirsel anlatıma başarıyla dönüştürebilmesinden dolayıLapis Lazuli” şiiriyle Özel Şişli Terakki Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nehir Özkaya; ikincilik ödülünü bireysel tarihine özgün yaklaşım ve başarılı anlatımından dolayı “Matriarka” şiiriyle Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi 12A sınıfı öğrencisi Nehir Öztürk; üçüncülük ödülünü başarılı anlatım dili, konuya yaklaşımdaki geniş dünyasıyla “Geceye Gömülü Acılar” şiiriyle Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi 9D sınıfı öğrencisi Ada Niron aldı. Mansiyon ödülünü uzun soluklu anlatım olanaklarını başarıyla kullanabildiği için “Sessiz Gece” şiiriyle Özel Şişli Terakki Lisesi Hazırlık A sınıfı öğrencisi Tülay Aslan aldı.

Terakki Lisesi öğrencileri, ayrıca her yıl seçtikleri bir şaire “Onur Ödülü” veriyor. Festivalimizde Onur Ödülü alanlar arasında F.Hüsnü Dağlarca, İlhan Berk, Gülten Akın, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Orhan Alkaya, Birhan Keskin, Elif Sofya, Leyla Şahin gibi Türk şiirine önemli katkıları olmuş şairler bulunuyor. Bu yıl öğrencilerimiz “23. Şiir Festivali Onur Ödülü” için Sunay Akın’ı seçti. Ödülünü Terakki Vakfı Okulları Genel Müdürü Haluk Koçak’tan alan şairimiz duygularını büyük bir coşkuyla öğrencilerimizle paylaştı.

Ayrıca, İstanbul geneli liselerden ve Özel Şişli Terakki Lisesinden şiir yarışmasına katılan tüm öğrencilerin şiirlerinin yer aldığı Sözcüklerle Dans adlı şiir kitabı basıldı ve tüm katılım ulaştırıldı.