Sanat Eğitimini Çizgi Film Yoluyla Veriyoruz

2609

Sanat, insanın çevresine daha duyarlı bakabilmesini, kendisini geliştirmesini sağlayan bir dünya kültürüdür. İnsanın bireysel ve toplumsal gelişiminde tartışılmaz bir katkısı olan sanat, çocuğun yeteneklerinin ortaya çıkartılmasında, yaratıcı yönlerinin güçlendirilmesinde, üretken olmasında, estetik duyarlılık kazanmasında, insan olarak kendini tanıma ve tanıtmasında bir özgürlük aracıdır.

Terakki’de, her insanın yaratıcı bir yönü olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çocuklarımızın yaratıcı yanlarını ortaya çıkartıp güçlendirmeye çalışıyoruz. Öğretmenler olarak okulumuzda sanat eğitiminde etkin bir ortam oluşturmanın bilincindeyiz. Verdiğimiz sanat eğitimiyle öğrencilerimizin tasarlayabilme ve sorgulama yeteneklerini de geliştirerek, yaratıcı ve üretken olmalarını istiyoruz.

Sanat eğitimini çocuklara verirken farklı, ilgi çekici, yenilikçi olmasına özen gösteriyoruz. Gelecek yaşamlarına zemin oluşturmak açısından belleklerinde sanat eğitimi ile ilgili yapı taşlarını oluşturmak isteyerek bugünkü kullandığımız çağdaş teknolojik uygulamalara karar verdik. Uyguladığımız eğitimde sanatsal etkinliği animasyonla birleştirerek sanat eğitimi için farklı teknolojik bir materyal oluşturduk. Bunun sonucunda sanat eğitimi sürecinde çocuklarımız, animasyon bilgilerini ve yaratıcılıklarını kullanarak kendi eğitim malzemelerini de hazırlamış oldu.

Anaokulu 6 yaş grubu çocuklarımızla birlikte 2011 – 2012 öğretim yılında başlattığımız Sanat Eğitimi Projemizin ilki “Itırla Pıtır Picasso İle” adlı çizgi film çalışmamızdan sonra 2012 – 2013 öğretim yılında “Itırla Pıtır ve Soyut Resim” adlı ikinci çizgi filmimizi tamamladık. Bu sene ise üçüncü filmimizi  “Itır Resim Yapıyor” ile Sanat Eğitimi Projemize devam edeceğiz.

Sanat Eğitimi Projelerimizle çocuklarımız, küçük yaşlardan beri izlemeye doyamadıkları çizgi filmleri artık kendileri yaparak, kendi eğitim araçlarını geliştirip animasyon bilgilerini, yaratıcılıklarını kullanıyor ve bir eğitim materyali hazırlıyor. Eğitim materyallerini hazırlarken, animasyon bilgilerini ve çizim, boyama konusunda becerilerini geliştiren çocuklarımız, eğitimin kültürel boyutu olarak  bir sanatçıyı ve bağlı bulunduğu sanat akımını da tanıyarak öğrenmiş oluyor.

Çizgi Film dersinde çocuklara animasyon eğitimi verilirken, aynı zamanda çizgi Film aracılığıyla sanat eğitimlerine katkıda bulunuyoruz.  Bu projelere başlamadan önce sanat tarihi, sanat akımları ve sanatçıları gözden geçirilerek 6 yaşındaki bu çocukların seviyelerine uygun olarak konuları nasıl anlatabiliriz diye düşünüyoruz. Çocuklarla uygulamalar yaparak konuların daha kolay anlaşılmasını sağlıyoruz. Örneğin geometrik şekilleri kullanarak gördükleri bir fotoğrafı Picasso gibi düşünerek kübist bir natürmort çalışması yapıyorlar.

Diğer bir çalışmada ise, gene gördükleri bir doğa fotoğrafını soyutlayarak Kandinsky gibi bir soyut resim yapıyorlar. Daha sonra bu çalışmaları filmimizin içinde gösteriyoruz. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak filmimizin senaryosunu yazıyoruz. Daha sonra konunun daha kolay anlaşılması ve eğlenceli hale gelmesi için de filmimizin resimli bir anlatım kitabı hazırlıyoruz. Sahnelerini oluşturabilmek için de Storyboard’unu yapıyoruz.

Animasyon eğitimi için her yıl, anaokulu 6 yaş grubumuzdan yaklaşık 150 çocukla projeye başladıktan sonra seçilen yaklaşık 70 çocuğun çalışıp üretmesiyle çizgi film tamamlanıyor. Bu filmler, çocuklarımızın haftada bir saat derse katılımıyla ve haftada üç saat ek derste yapılan çalışmayla gerçekleşiyor.

6 yaş grubu çocuklarımız, öğrendikleri animasyon bilgilerini kullanarak filmdeki kahramanları ve arka planları kendi çizgileriyle canlandırarak boyuyor, filmin seslendirmesini yapıyor. Böylece filmin tüm aşamaları tamamlanıyor.

Uyguladığımız bu çizgi film teknolojisi ile çocuklara yararlı, eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar da yaratıcı yanlarını güçlendiren ve farklı beceriler kazandırmasıyla da yeni bir kaynak oluşturmuş oluyoruz.
Işıl Mısırlıoğlu
Çizgi Film Öğretmeni
Terakki Vakfı Okulları