Öğrencilerimizden Üç Boyutlu Görsellik ile Coğrafya Dersi

3847

9. sınıflarımız, üç boyutlu görselliği kullanarak hazırladıkları “Topoğrafya Haritaları” projesiyle konunun daha güçlü bir şekilde kavranmasını sağlayarak ders anlatımını zenginleştiriyor.

Öğrencilerimizin üç boyutlu maketleri 16 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında 9. sınıflar katında sergileniyor.