Prof. Dr. Tayfun Atay Konuğumuz Oldu

1944

Terakki’nin 2012 – 2013 öğretim yılında İstanbul bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi ile yürütmeğe başladığı “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak: Öğretmenlerin ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme ve Üretme” projesi, bu öğretim yılında da proje grubu öğretmenlerimizin tasarladığı dersler ve ders dışı etkinliklerle gerçekleşiyor.

Birinci dönem, “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı” ve “Engelli Ayrımcılığı” olarak iki ana başlıktan oluşan projenin ilk çalışma konusu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Engelli Ayrımcılığı” olmuştu.

İkinci dönem ise 20 Mayıs’ta proje grubu öğretmenlerimiz, projenin diğer çalışma konusu “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı” üzerine, lise ve fen lisesi 11. sınıf öğrencilerimizi Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Atay ile “Toplumsal Cinsiyet Üzerine” başlıklı konferansta bir araya getirdi.

Din antropolojisi, siyasal antropoloji, Ortadoğu Etnografyası, kültürel kimlik, etnik yapı ve milliyetçilik ilişkisi gibi alanlar dışında toplumsal cinsiyet kimlikleri üzerine de çalışmalar yürüten Prof. Dr. Tayfun Atay, öğrencilerimizi cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları hakkında bilgilendirdi. Atay, öğrencilerimize toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar ve erkekler için nasıl kimlikler ve yaşamlar kurguladığını ve bu kurguların önüne geçebilmek için neler yapılabileceğini açıkladıktan sonra öğrencilerimizden gelen soruları cevapladı.

Proje grubu öğretmenlerimizin hazırladığı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konulu skeç ve sunum ise dönem sonunda 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle paylaşılacak.