Canım Öğretmenim

3983

Öğrencimiz Elif Gürakan (7B), “24 Kasım Öğretmenler Günü” konulu kompozisyon yarışmasında “Canım Öğretmenim” yazısıyla  ilçe ikincisi oldu.

Canım Öğretmenim

Sizce en önemli meslek hangisi? İnsanlara yardım edip onları tedavi ettiği doktorluk mu? Yoksa insanları savunduğu için avukatlık mı? Ya da mühendislik? Peki ya mimarlık? Belki de gazetecilik. Aynı soru bana sorulduğunda ise verecek tek cevabım var: öğretmenlik.

Öğretmenlik, benim için en önemli meslek çünkü öğretmenlerimizin bizler üzerinde sayamayacağımız kadar çok emeği vardır. Bize okuma yazmayı, sayı saymayı, resim yapmayı, kuralları, akıcı ve düzgün konuşmayı öğreten öğretmenlerimizdir. Okuma yazma bilmediğinizi düşünmek ne kadar da kötü? Haberleri okuyamamak, mektup yazamamak, yeni bilgiler elde edememek. Peki ya sayı sayamamak? Bir birey daha elindeki parayı sayamazken nasıl kendi ayakları üstünde durabilir ki? Kuralları bilmeyen bir kişi nasıl topluma ayak uydurabilir? İş görüşmesine giden biri akıcı konuşamazsa nasıl bir iş sahibi olabilir? Hz. Ali: ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. ‘’ diyerek öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu vurgulamıştır.

Öğretmenlik benim için en önemli meslek çünkü dünyanın neresine bakarsak bakalım insanları ışıklarıyla aydınlatıp onlara yol gösterenlerin hep öğretmenler olduğunu gösterir. Bir öğretmen öğrenciyi iyi yetiştirirse öğrencinin geleceği açılır, engeller önünden teker teker kalkar ve o öğrenci hayata en iyi koşullarda hazırlanmış olur çünkü öğretmeni ona kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmiştir. ‘’Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. ‘’ der Addison. Kişinin hayatında saygıyı, sevgiyi, hoş görüyü, dayanışmayı, birlikteliği ve yardımlaşmayı öğreten ilk kişi öğretmenidir. İnsana bir heykeltıraş gibi şekil verir.

Öğretmenlik, bugün bazılarının düşündüğü gibi tatili çok, işi kolay…  bir meslek değildir. Her şeyden önce sabır, sevgi, fedakarlık gerektiren, hayatımıza iz bırakan, bizleri yaşama her türlü donanımla hazırlamayı hedef edinen, gönülleri zengin insanların yapabileceği bir meslektir. Onlardır bizlerin ilk rol modelleri. Onlar gibi konuşmak, onlar gibi davranmak ister, onlara öykünürüz. Her şeyleriyle bizlere örnek olurlar. ‘’Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. ‘’ der Ulu Önderimiz.

Peki öğretmenlerimizin yaptığı onca şey karşılıksız mı kalmalı? Tabi ki hayır. İşte bu yüzden Ulu önderimiz, 24 Kasım gününü öğretmenlere armağan etmiştir.

Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi çok büyüktür. 24 Kasım’da öğretmenlerimizin gününü kutlarız. Biliriz ki onlar için en büyük hediye bizlerin ilim, irfan ve fen yolunda göstereceğimiz ilerlemedir. Öğretmenlerimizin yüzleri yüzleri güldükçe hepimizin yüzü güler. Onlar sevindikçe biz de seviniriz. Bazen içimizdeki sevgi o kadar büyük olur ki onlara sarılmak isteriz.

Tüm öğretmenlere bize verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Hayatımızda eğitim gördüğümüz yıllara bakacak olursak on altı yılımız ilk, orta, yüksek öğrenim derken onların elinde geçiyor. İyi ki varsınız sevgili öğretmenlerim…

Elif Gürakan (7B)