3. sınıflarımız “Düşünce Eğitimi” Dersi Alıyor

2081

Bu yıl 3. sınıflarımız “Düşünce Eğitimi” dersi almaya başladı. Bu dersle öğrencilerimiz, düşünme becerilerini geliştirecek; hayata, her türlü olaya ve probleme çok yönlü bakacak, evrensel bir bakış açısı kazanacak.

Dünyanın birçok ülkesinde çocuklarla/çocuklar için felsefe adı altında uygulanan bu etkinlikler için okulumuzda bu yıl bir ilk uygulama olarak 3. sınıf düzeyi seçildi. Programın 4.sınıfta da ilerleyerek devam etmesi planlanıyor. Dersin içeriği felsefenin temel disiplinleri temel alınarak yaş düzeyine uygun çeşitli ve eğlenceli aktivitelerle zenginleştirilerek hazırlanıyor.

Bu yıl öğrencilerimizin sorgulayacağı temel kavramlar felsefenin temel disiplinlerinden dördü olan “epistemoloji (bilgi felsefesi),  ontoloji (varlık felsefesi), etik (ahlak felsefesi) ve estetik (sanat felsefesi)”ten yola çıkarak belirlendi:

  • Merak etmek, Bilmek, Düşünmek
  • Kavram üretme yetisi
  • Var olmak – Gerçeklik, Ben kimim? /neyim?, Kişisel varoluşum ve diğer var olanlar
  • Özgürlük, Adalet, İyi – Kötü, Güzellik Çirkinlik