Yabancı Diller Bölümümüz Eaquals Uluslararası Dil Konferansında Sunum Yaptı

609

Yabancı Diller Koordinatörümüz Lucy Griffin ve Akademik Uzmanımız Burcu Çubukçu, Estonya’nın Tallin şehrinde 27 – 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Eaquals (Evaluation and Accreditation Services) Uluslararası Dil Konferansı’na sunumlarıyla katıldılar.

Öncelikle, sunumun giriş bölümünde Terakkililer, Yabancı Diller Bölümümüzün tanıtımını yaptı ve kalite güvence uygulamalarının organizasyonlar için önemine değindi. Ardından, Yabancı Diller Bölümünde ele alınan kalite güvence uygulamalarını başlıklar halinde ele aldılar ve çalışanların kalite standartlarını içselleştirmelerinin gerekliliğini vurguladılar. Bu anlamda kalite standartlarının ortak bir fikir birliği ve sahiplenme ile desteklenmesinin önemini katılımcılarla tartıştılar.

Sunumun ilerleyen kısımlarında, Terakkide Yabancı Diller Bölümündeki kalite güvence sistemi sürecini geçmiş örneklerle anlattılar. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve nasıl üstesinden gelindiğini aktardılar. Departmanın standardizasyon yolculuğunda kat ettiği mesafeler ve bu süreçteki başarıları aktardılar.

Ayrıca Yabancı Diller Bölümünde şu anda kullanılan ders gözlemleri, müfredat dahilinde ünite planları oluşum süreci ve ilgili geribildirimler, profesyonel gelişim kriterleri, yöneticiler ve takım arkadaşları geri bildirimleri, takım toplantıları ve ünite sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu anketleri gibi kalite güvence uygulamalarını detaylı olarak açıkladılar. Bu uygulamaların yüksek standartların korunmasına nasıl katkı sağladığını vurguladılar ve örnekler verdiler.

Avrupa Dil Kalite Kuruluşu Eaquals, Uluslararası Dil Konferansı’nda gerçekleştirilen bu sunum, katılımcılara kalite güvence uygulamaları ve bu uygulamaların kurumlar üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler sundu. Konferans, uluslararası dil eğitimi alanında çalışan profesyoneller arasında değerli bir paylaşım ve öğrenme fırsatı yarattı.