Topkapı Sarayı’nda Bir Gün

2490

Her iki yerleşkemizden 7. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Osmanlı devlet yönetimi ile Osmanlı Devleti’nin fetihleri hakkında çıkarımlarda bulunabilmek amacıyla,  12-14 Haziran tarihlerinde Topkapı Sarayı Müzesi’ni gezdi.

Geziye katılan öğrencilerimiz, İstanbul’un fethiyle bir cihan imparatorluğuna dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahlarına ev sahipliği, devletine idare merkezliği yapmış Topkapı Sarayı Müzesi’nin sade mimarisi yanında yönetim açısından önem taşıyan “Kubbealtı”, “Arz Odası”,  “Kutsal Emanetler” ile “Silahlar” bölümlerini gezdiler. Öğrencilerimiz sergilerdeki koleksiyonları merak ve hayranlıkla incelediler.

Gezi ile öğrencilerimiz, Osmanlı Devleti’nin idari yapısını anlama, saray yaşamını gözlemleme ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu zenginliklere tanıklık etme fırsatı yakaladılar. Ayrıca yaşadığı şehrin tarihini, kültürel dokusunu ve mimarisini tanıyıp, “müze eğitimi” yoluyla öğrenmeyi sınıf ortamının ötesine taşıdılar. Böylece kültürel mirasa sahip çıkma bilinçlerini geliştirdiler.