Terakkililerden “PYP Sergisi” Sunumu

900

Tepeören Yerleşkemizde ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz Deniz Ela Abul (5A), Defne Çelebi (5C) ve PYP Koordinatörümüz Ebru Karakaş Düzyol, 28 Eylül Çarşamba günü ilkokul 4. sınıf öğrencilerimize “PYP Sergisi” konulu bir sunum yaptı.

Konferans Salonumuzda gerçekleşen sunumda Terakkililer, İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme – PYP) sergisinin ne olduğunu, amaçlarını ve gerekliliklerini anlattılar. Sergi sürecinde öğrenci, öğretmen ve danışmanın rollerini paylaştılar. Serginin hayata geçirilmesi aşamasında hangi adımların olduğu hakkında bilgi verdiler. Ayrıca öğrencilerimiz, sergi sürecine dair merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular.

Öğrencilerimiz, 4 sene boyunca öğrendikleri kavramları, geliştirdikleri temel becerileri kullanarak oluşturacakları PYP sergisinde, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate – IB) öğrenen profillerinin niteliklerini de sergileme fırsatı bulacak. IB öğrenen profilinin özellikleri; entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. İlk Yıllar Programı’na (PYP) dair ayrıntıları buradan okuyabilirsiniz.