Terakkililer Temizlik Malzemelerine Alternatifler Üretti

2424

Tepeören Yerleşkemizden lise 10. sınıf öğrencilerimiz, Kimya ve Biyoloji dersleri kapsamında alternatif temizlik malzemeleri ürettiler ve bu temizlik malzemelerinin kirleri çıkarmadaki etkisini test ettiler. Üç aşamada gerçekleştirilen bu disiplinlerarası çalışmanın birinci aşamasında öğrencilerimiz, fabrikalarda üretilen temizlik malzemelerinin kimyasal içeriğini ve bu temizlik malzemelerine alternatif bir temizlik malzemesinin (bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, sabun, yumuşatıcı, yüzey temizleyici) nasıl üretilebileceği hakkında bir ön araştırma yaptı. Öğrencilerimiz, ön araştırmalarını tamamladıktan sonra ikinci aşamaya geçtiler ve 14 Mart Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü gezdiler.

Gezi sırasında öğrencilerimiz, ön araştırmaları sonucunda netleştiremedikleri ya da derinleştirmek istedikleri noktalarda bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Yatmaz’ın uzman görüşüne başvurdular. Yatmaz, öğrencilerimize önce ilgili konuda bir seminer verdi ve öğrencilerimizin sorularıyla konuyu derinleştirdi. Ardından, öğrencilerimiz bölüm laboratuvarlarını gruplar halinde gezip laboratuvarlarda çevre ile ilgili yapılan araştırmalar hakkında bilgi edindiler.

Üçüncü aşama olarak, öğrencilerimiz, fabrikalarda üretilen temizlik malzemelerine alternatif temizlik malzemelerini, kendi tasarladıkları deneysel süreçleri izleyerek okul laboratuvarında üretti. Meşe külü ve zeytinyağından sabun, hardal tozundan bulaşık deterjanı, at kestanesinden çamaşır deterjanı, öğrencilerin ürettikleri bazı temizlik malzemelerindendi. Ardından öğrencilerimiz, kendi ürettikleri temizlik malzemelerinin kirleri çıkarmadaki etkisini, fabrikalarda üretilenlerle deneysel olarak karşılaştırdı.