Terakkililer Prof. Dr. Emre Kongar’la Buluştu

2208

Her iki yerleşkemizde ortaokul 8. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında Prof. Dr. Emre Kongar’la “Cumhuriyet’in Kazanımları ve Nutuk” sunumunda buluştu. Sunum Tepeören Yerleşkemizde Konferans Salonumuzda 23 Ekim Salı günü, Levent Yerleşkemizde 26 Ekim Cuma günü Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşti.

Konferans öncesinde Kongar’ı sunan öğrencilerimiz, önce neden Emre Kongar bugün bizimle diye sordular, sonra yanıtı verdiler:

“Sosyal bilimler ve kültür alanında yirmiden fazla kitabı, bilimsel ve deneme türünde yüzü aşkın makalesi vardır. Prof. Dr. Emre Kongar, Nisan 2018’de basılan son kitabında Atatürk’ün büyük eseri olan Nutuk’u bir bilim insanı gözüyle yorumlayarak, günümüz Türkçesi ile yeni kuşaklara aktarmıştır.

Cumhuriyet tarihinin büyük bir bölümünün canlı tanığı olduğu için!

Gündelik yaşamdan siyasete; tiyatrodan sinemaya; cumhuriyetin yetiştirdiği entelektüel camiadan, İstanbul’un ve Ankara sokaklarındaki değişime kadar her konuyu tasvir edişindeki incelik ve güçlü bir hafızaya sahip olduğu için!

Ama Emre Kongar bir konuk değil, içimizden biri!

Dört kuşaktır Terakkili!

Annesi ve babası Terakki Vakfı Okullarında Felsefe öğretmenliği yapmış, kendi de 10.sınıftayken babasından Psikoloji dersleri almış.

Çocukları ve torunları da Terakki’nin tedrisatından geçmişler ve hala geçmekteler.”

Prof. Dr. Emre Kongar da, her iki yerleşkemizdeki konuşmasına Terakkili kimliğini vurgulayarak başladı. Terakki’nin güncel bilimsel bilgiyi güçlü bir şekilde verdiğini, ama aynı zamanda öğrencilere kişilik ve özgüven kazandırdığını vurguladığı sözlerine, kendine saygı duyanın başkalarına da saygı duyan bireyler olduğuna dikkat çekerek devam etti.

Konuşmasında, Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet’in inşa sürecinin, dünya tarihindeki bağlamlarına oturtulmadan anlaşılamayacağını vurgulayan Kongar, insanlık tarihinin geçtiği dört ana evreyi; avcı-toplayıcı dönem, tarım devleti dönemi, endüstri devrimi ve demokratik parlamenter rejimler ve günümüzde bilişim devrimi dönemi olarak tarif etti. Osmanlı’nın tarım toplumları döneminin son önemli dünya imparatorluğu olduğunu söyleyen Kongar, Sanayi Devrimi ile birlikte dünya imparatorluğu vasfının İngiltere’ye geçtiğini belirtti.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’e geçişle, aslında bir tarım toplumunu hızla bir sanayi toplumuna dönüştürecek altyapıyı kurduğunu, yani dönemin dünyasında var olabilecek ve bu dünyaya ayak uydurabilecek bir ülke yarattığını ifade eden Kongar, ayrıca bu dönüşümü 1923’ten 1938’e kadar, yani 15 yıllık bir sürede gerçekleştirdiğini de vurguladı.

Her iki yerleşkemizde sunum, Kongar’ın öğrencilerimizin sorularını cevaplamasıyla son buldu. Daha sonra Kongar, öğrencilerimiz için kitaplarını imzaladı. Kitapları imzalarken her biriyle tek tek sohbet eden Kongar; bilgi, özgüven, kültür anlamında öğrencilerimizdeki Terakki ruhunu görmekten mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Ayrıca, Levent Yerleşkemizdeki konferansta bir konuğumuz daha vardı. Terakki yıllarında Emre Kongar’ın dönem arkadaşı olan Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Akyüz hem arkadaşı Emre Kongar’ın, hem de biz bugünkü Terakkililerin misafiri oldu.