Terakkililer JMUN’da İsveç ve Singapur Delegesiydi

2041

Ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 1 – 2 Haziran tarihlerinde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları tarafından İTÜ Beylerbeyi Kampüsü’nde düzenlenen JMUN 2017 konferansına katıldı. “İnsan Haklarını Koruma ve Genişletme” ana teması çerçevesinde gerçekleşen konferansta Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz İsveç’in, Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise Singapur’un delegeliğini yaptı.

Öğrencilerimiz her sene Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarında çeşitli komitelerde küresel sorunları ele alıyor. Bu yıl da öğrencilerimiz, İTU JMUN Konferansı’nda İnsan Hakları, Kentsellik, Refah, Gençlik ve Sosyal İşler gibi komitelerde Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin rol üstlendiler.

Komitelerinde; “Artan şehir merkezlerinde işçi haklarının korunması”, “Yoksul bölgelerde ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi”, “Çatışma bölgelerindeki sivilleri Barış Gücü Operasyonları bağlamında koruma”, “Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi”, “Az gelişmiş ülkelerde kadınların yasal haklarının desteklenmesi” ve “Az gelişmiş ülkelerin vatandaşları için eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve geliştirilmesi” konularında çözümler ürettiler.