Terakkililer 4. Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesindeydi

2267

Her iki yerleşkemizden matematik öğretmenlerimiz, 17 Şubat Cumartesi günü düzenlenen 4. Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi’nde Türkiye’nin farklı bölgelerinden çeşitli okullardan gelen öğretmenlere sunum yaptılar.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde gerçekleşen sempozyuma Tepeören Yerleşkemizden Özlem Çelik, Ahmet Beder ve Berna Kaya “Matematiği Yeşil Ekranla Zenginleştirmek”, Levent Yerleşkemizden Ayfer Durnel, Bagiye Sarıyar ve Yeliz Aggül “Problem Çözme Stratejileri”, Şadan Efe Durak, İlkay Duygu Karaarslan  “Matematiksel Modelleme”, Mutlu Biçer, Esra Sezgier, Seda Özcan ve Oğuz Önder “Sence Ne kadar” isimli sunumlarıyla katıldı.

Öğretmenlerimiz “Matematiği Yeşil Ekran ile Zenginleştirme” başlıklı çalışmayla 6. sınıflar düzeyinde Tam Sayılar ve Ondalık Sayılar konularında yeşil ekran teknolojisinden yararlanarak çektikleri derse giriş videoları ve oluşturdukları alternatif ölçme değerlendirme araçlarıyla içerikleri zenginleştirmeyi amaçladılar. Böylece öğrencilerin günlük yaşam ile matematik arasında daha kolay bağlantı kurmalarını, onların matematiğe karşı önceden geliştirdikleri ön yargıları kırmalarını hedeflediler.

“Problem Çözme Stratejileri” başlıklı çalışmanın amacı, 5 ve 6. sınıf seviyesindeki öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak doğal sayı problemlerinin anlamlandırılmasıydı. Öğretmenlerimiz bu çalışmayla kazanıma yönelik kapsamlı bir kitapçık hazırlayıp web 2.0 çalışmalarıyla destekleyerek, problem çözme basamakları ve stratejilerine vurgu yaptılar. Bu şekilde, öğrencilerin bilişsel gelişimi için çok önemli olan Doğal Sayı Problemleri konusunu daha organize bir şekilde sunarak, rutin olan ve olmayan problemler sistematik bir yaklaşımla öğretmeye çalıştılar.

“Matematiksel Modelleme” sunumunda öğretmenlerimiz, 6. sınıf seviyesindeki öğrencilerimiz için geliştirdikleri matematiksel modellemeye yönelik farklı öğretim materyallerine entegre edilmiş bir dizi uygulamadan bahsetti. Bu uygulamaların amacı öğrencilerimizin verilen bilgilerden nasıl anlam çıkaracaklarını, günlük hayatlarında matematiksel bilgiyi nasıl yaratıcı şekilde uygulayabileceklerini keşfetmelerini sağlamaktı.

Öğretmenlerimiz yaptıkları matematiksel modelleme çalışmalarını anlattıktan sonra, bu çalışmalar arasından veri işleme konusuna yönelik hazırladıkları “Zıp Zıp Zıplıyoruz!” tasarımına yönelik bir atölye çalışması da gerçekleştirdi.

“Sence Ne Kadar” ise 5, 6, 7 ve 8 sınıf seviyesinde öğrencilerimizin matematik derslerinde kazandıkları bilgi ve becerileri farklı yönleriyle ortaya çıkarmak üzere öğretmenlerimizin hazırladığı tahmin becerilerini geliştirmeye yönelik bir yarışma. Öğretmenlerimiz bu sunumda yaptıkları diğer yarışmalara da değindi; zihinden işlem yapabilme becerilerini ortaya çıkarmak için hazırlanan “Zihinden İşlem” yarışması ve öğrencilerimizin matematik bilgi ve becerilerinin yanı sıra matematik genel kültürlerini de kullandıkları bir yarışma olan “Büyük Risk”“QR kod ile Hazine Avı” yarışması ise öğrencilerimizin matematiksel ipuçları ile problem çözme ve işbirliği yapma becerilerini geliştiriyor.